Het jonge Platform Wiskunde Vlaanderen zoekt voor de algemene ondersteuning van zijn werkzaamheden dringend een deeltijdse secretaris/beleidsmedewerker (M/V/X).

Het betreft een contractuele positie van bepaalde duur voor de termijn van minstens 1 jaar. De startdatum van het contract wordt in onderling overleg bepaald. Afhankelijk van financiering kan de positie na één jaar verlengd worden.

Over het Platform Wiskunde Vlaanderen

Het Platform Wiskunde Vlaanderen vzw werd opgericht op 14 maart 2021 (π-dag / International Day of Mathematics) met de ambitie om de impact te vergroten van alle aspecten van de wiskunde (onderzoek, onderwijs, innovatie en wetenschapscommunicatie). Het uiteindelijke doel is een breed samengesteld platform te worden waarbinnen alle actoren (onder wie leerkrachten, onderzoekers, wiskundegebruikers in het werkveld, beleidsmakers) samen nadenken over manieren waarop de wiskunde in Vlaanderen versterkt kan worden. Het platform bestaat uit een Bestuur, en vier Commissies: Onderwijs, Onderzoek, Innovatie en Outreach.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.platformwiskunde.be/doelstellingen/.

Functie

Als medewerker van het Platform Wiskunde Vlaanderen ondersteun je de algemene werking van het Platform — van administratieve taken tot strategisch nadenken, netwerken en spotten van opportuniteiten. Je rapporteert aan het Bestuur en wordt aangestuurd door de Voorzitter.

Jouw taken omvatten onder meer:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse opvolging van organisatorische, administratieve, juridische en financiële aspecten in de werking van het Platform Wiskunde, zoals erop toezien dat de statuten gevolgd worden en het schrijven van het jaarverslag;
 • Bestuur, commissies en initiatieven ondersteunen, door hun werkzaamheden en vergaderingen voor te bereiden, te verslaan en op te volgen;
 • Overleggen met voorzitter, bestuursleden, leden en stakeholders/partners;
 • Co-organiseren en praktisch omkaderen van publieke evenementen over wiskunde, besloten ontmoetingen en de Mathematics for Industry Week, inclusief het zorgvuldig inplannen van vergaderingen, ontmoetingsmomenten en andere afspraken;
 • Communiceren met leden, partnerorganisaties en externen; overleggen met nationale en internationale stakeholders in wiskundeonderzoek, wiskundeonderwijs, wetenschapscommunicatie en industrie, zoals de Vlaamse Wiskunde Olympiade, Belgian Mathematical Society, VLAIO, Vlaamse Vereniging WiskundeLeraren.
 • (Afhankelijk van uw profiel, eventueel ook) Beheer van de vzw op administratief, juridisch en financieel vlak, zoals jaarrekeningen neerleggen ter griffie, bestuurswijzigingen doorgeven aan het Belgisch Staatsblad

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring. Recent afgestudeerden worden ook aangemoedigd om te solliciteren.
 • Je hebt een zekere affiniteit met wiskunde en een motivatie om wiskunde uit te dragen en te versterken. Je kunt je vinden in de doelstellingen van de vzw. Ervaring als wiskundestudent, -onderzoeker, -leerkracht of -gebruiker in het werkveld is een meerwaarde, maar geen must.
 • Je werkt nauwkeurig. Het inplannen van taken, het opvolgen van e-mails en het overzicht bewaren over to-do’s vormen geen uitdaging voor jou.
 • Je bent een administratieve duizendpoot. Aantoonbare ervaring ter zake en kennis van relevante tools zijn een meerwaarde. Ervaring met boekhouding of vzw-beheer ook.
 • Je bent zorgvuldig in het opstellen en afwerken van e-mails, verslagen, uitnodigingen en andere documenten, met oog voor detail, opmaak en lay-out. Ervaring met grafische software is een meerwaarde, geen must.
 • Je bent communicatief gevoelig en hanteert een vlotte pen, zowel voor wervende als administratieve teksten. Je beheerst het Nederlands perfect.
 • Je ziet kansen tot verbetering en hebt oog voor opportuniteiten in het Vlaamse wiskundelandschap. Je bent proactief en toont zin voor initiatief.

Werkgever

 • Je wordt aangestuurd vanuit het Platform Wiskunde Vlaanderen en werkt nauw samen met voorzitter en bestuur. Je formele werkgever wordt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).
 • Afhankelijk van de beschikbare financiering en jouw voorkeur, kan je tewerkstellingspercentage met taken voor het Platform Wiskunde variëren tussen 40 % en 80 % VTE.
 • Plaats van tewerkstelling op kantoor en thuiswerkbeleid zullen in samenspraak bepaald worden. Er wordt een kantoor ter beschikking gesteld bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad, (Ravensteingalerij 27/6, 1000 Brussel) waar ook fysieke vergaderingen zullen doorgaan.

Ons aanbod

 • We bieden een arbeidsovereenkomst als bediende van één jaar — met een kans op verlenging, afhankelijk van beschikbare financiering — verloond volgens de barema’s van het Vlaamse Overheidspersoneel (A111), waarbij relevante ervaring in aanmerking wordt genomen als anciënniteit. Zie de salarissimulator van de Vlaamse Overheid op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator.
 • Een stimulerende omgeving waarin je een centrale rol vervult in het verbinden van de wiskundegemeenschap in Vlaanderen. Kans om snel een netwerk te ontwikkelen.
 • Gevarieerd takenpakket met beleidsondersteunende, administratieve en organisatorische taken. Ruime verantwoordelijkheid en grote autonomie.
 • Flexibele (glijdende) werkuren en mogelijkheid tot thuiswerk als standaard.

Hoe solliciteren?

 • Gelieve uw interesse in deze functie kenbaar te maken via een beknopte motivatiebrief (maximaal 2 pagina’s) en curriculum vitae (maximaal 2 pagina’s). Gelieve dit in één pdf-bestand (motivatiebrief eerst) toe te sturen aan info@platformwiskunde.be
 • Kandidaturen worden continu beoordeeld bij ontvangst. Enkel inzendingen die ons bereiken voor vrijdag 21 april 2023 (23:59 CEST) zullen in overweging worden genomen.
 • Vragen kunnen gesteld worden aan Giovanni.Samaey@kuleuven.be, voorzitter van het Platform, bij voorkeur telefonisch na afspraak per e-mail.

Het Platform Wiskunde Vlaanderen streeft ernaar een inclusieve werkomgeving te creëren waarin ieders talent tot ontplooiing mag komen, diversiteit wordt omarmd als een meerwaarde en gelijke kansen gewaarborgd worden.