De verenigingen van de leerkrachten van de vakken Wiskunde, Wetenschappen, Fysica, Biologie, Chemie, Informatica, TA’s en TAC’s en enkele populaire online community’s hebben samen het Overlegplatform STEM-leerkrachten opgericht.

In september 2019 werden nieuwe eindtermen ingevoerd in het middelbaar onderwijs. Voor het eerst bevatten ze ook STEM-eindtermen. STEM-eindtermen voor de andere graden volgen.

Verschillende leerkrachtenverenigingen en online community’s hebben zich daarom verenigd in een nieuw ‘Overlegplatform STEM-leerkrachten’. Centraal staat het versterken van de wederzijdse dialoog en van de samenwerking tussen leerkrachten van de verschillende STEM-vakken. Tevens wil dit overlegplatform als aanspreekpunt en klankbord dienen voor alle aspecten gelinkt aan de nieuwe STEM-eindtermen.

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds meer en complexere uitdagingen zoals digitalisering, vergrijzing, circulaire economie, klimaatverandering en de huidige gezondheidscrisis. Deze complexiteit vraagt om een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende disciplines. STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, brengt mensen uit verschillende disciplines samen. Door samen te werken versterken ze elkaar en kunnen oplossingen worden gevonden voor de hedendaagse uitdagingen.

Zo getuigt Robbe, leerling STEM van het VTI Torhout: “Bij een project zoals de warmtebox gebruiken we technische tekeningen om tijdens praktijk te meten en die gegevens verwerken we in statistiek bij wiskunde. Zo zie ik tenminste waarom we dat moeten leren.”
De leerkracht van Robbe ziet er zeker ook de voordelen van in: “De leerlingen zijn zo veel gemotiveerder om hun leerstof te verwerken. Ze komen zelfs tijdens de middagpauze en na de lessen aan allerlei projecten werken. Dat zegt genoeg.”

Vakoverschrijdend samenwerken en delen good practices

“Ervaring leerde dat een lessenreeks over hernieuwbare energie bijvoorbeeld veel meer impact heeft bij de leerlingen als dat samen met mijn collega’s elektriciteit en wiskunde gegeven wordt. En zo kan ik tal van voorbeelden aanhalen waar we als collega’s samenwerken aan een project. Dit maakt de leerstof ook concreet en realistisch voor de leerlingen,” zo getuigt Mike Verbeeck, leerkracht natuurwetenschappen aan het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen.

Vakoverschrijdend werken wordt met de nieuwe eindtermen nog belangrijker. Vandaag de dag zijn leerkrachten opgeleid om één of twee vakken te geven. Er is dus nood aan competentieontwikkeling om de samenhang tussen de STEM-disciplines beter naar de leerlingen te kunnen overbrengen.

Wegwijs in STEM

Uit een bevraging bij leerkrachten van STEM-vakken blijkt dat er reeds veel STEMinitiatieven voor scholen bestaan, maar dat veel STEM-leerkrachten deze ervaren als wildgroei en ze hun weg in het aanbod moeilijk vinden. Het Overlegplatform STEMleerkrachten wil de bestaande initiatieven in kaart brengen en in grote lijnen zichtbaar maken waar leerkrachten STEM-gerelateerd materiaal kunnen vinden.

Het Overlegplatform STEM-leerkrachten is ook bereid om samen met hun netwerk als kritische vriend mee te denken over de nieuwe eindtermen en mogelijke aanpassingen.

Je kan de missie, verwijzingen en contactgegevens terugvinden op de site www.overlegplatformstemleerkrachten.be, of blijf in contact via hun sociale media pagina’s op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Het nieuwe Overlegplatform STEM-leerkrachten telt 10 designers van het overlegplatform en wordt voorgezeten door Michael Verbeeck en Natacha Gesquière, met de ondersteuning van Brightlab en Dwengo vzw.

Categorieën: In de kijker