Amsterdam, 24 juni 2020

Deze week verschijnt de lesbrief Waarom Alan Turing een held is. De lesbrief is een eerbetoon van de Stichting Internationale Spinozaprijs aan de Britse wiskundige Alan Turing. Het digitale lesmateriaal is bestemd voor de hoogste klassen van het voortgezet/secundair en het hoger onderwijs.

De wiskundige en denker Alan Turing (1912-1954), vader van de computer, legde met zijn uitvinding de basis voor de moderne technologie. In zijn artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’ thematiseerde hij zeventig jaar geleden al de relatie tussen mens en computer. Het getuigt van een enorme verbeeldingskracht dat hij zo goed de consequenties van zijn uitvinding voorzag. De ontwikkeling van computer zou volgens Turing op den duur het concept mens op losse schroeven zou zetten, aldus de jury van de Stichting Internationale Spinozaprijs.

Met de lesbrief Waarom Alan Turing een held is, wil de Stichting Internationale Spinozaprijs deze wiskundige en denker eren. Het digitale lesmateriaal is geschikt voor de hoogste klassen van het voortgezet/secundair onderwijs, maar kan ook in het hoger onderwijs gebruikt worden. Auteurs van de lesbrief zijn moraalfilosoof dr. Katleen Gabriels (Universiteit Maastricht) en wiskundige dr. Ann Dooms (Vrije Universiteit Brussel).

Waarom Alan Turing een held is:
* besteedt veel aandacht aan actuele, filosofische en ethische vraagstukken rondom de relatie tussen mens en computer;
* telt acht uitgewerkte individuele en groepsopdrachten voor leerlingen/studenten;
* laat zien wat de uitzonderlijke merites van Turing zijn in een taal die voor jongeren aantrekkelijk is;
* bevat een omvangrijke lijst met educatieve online video’s, speelfilms en series, en literatuur;
* geeft op aparte pagina’s informatie en opdrachten die vooral geschikt zijn voor het wiskunde- en informatica-onderwijs.

De Stichting Internationale Spinozaprijs werkt met tweejaarlijkse cycli rond een bepaald thema, waarbij een onafhankelijke jury twee laureaten kiest: een reeds overleden én een levende denker die een belangrijke maatschappelijke hebben geleverd. Aan de historische denker wordt een lesbrief gewijd. De actuele denker krijgt rond de geboortedag van Spinoza (24 november 1632) de Spinozalens, een geldprijs en een bronzen beeldje van Spinoza.
De cyclus 2019-2020 staat in het teken van technologie. Behalve Turing, wordt ook de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour gelauwerd. De jury van de Spinozalens 2019-2020 bestond uit em. prof.dr. Herman Wijffels (voorzitter), prof.dr. Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente), prof.dr. Damiaan Denys (Universiteit van Amsterdam) prof.dr. Karen Maex (rector magnificus Universiteit van Amsterdam) en dr. Katleen Gabriëls (assistant professor Universiteit Maastricht).

De lesbrief Waarom Alan Turing een held is is kosteloos te downloaden via http://www.spinozalens.nl/lesbrieven/lesbrief-alan-turing

Categorieën: In de kijker