Symposium Een Bonte verzameling

De werkgroep Geschiedenis van de NVvW organiseert op zaterdag 23 september 2023 het jaarlijkse symposium. Het 29e symposium heeft als thema ‘Een Bonte verzameling’ en zal gaan over Getallen, New Math, Cantor en meer.

De vier spre­kers zijn:

  • K.P. Hart (TU Delft) – 150 jaar overaf­telbaar­heid van ℜ
  • Regina Möller (Hum­boldt Univer­si­tät, Berlin) – Diffe­rent mea­nings of the concept of infini­ty
  • Wendy Goemans (KU Leuven) – Moderne Wiskun­de en verzame­lin­gen
  • Hendrik Lenstra (Univer­si­teit Leiden) – Van Cantor tot Conway

Na elke presen­ta­tie is er tijd voor ten hoogste twee vragen. Vragen die niet meteen aan bod komen, kunt u noteren op de kaart­jes die overal liggen. Een selec­tie van deze vragen vormt de input voor de panel­discus­sie. De voerta­len zijn Neder­lands, Vlaams en Engels.

Een Bonte verzame­ling vindt plaats in Verga­dercen­trum Domstad in Utrecht. Het symposi­um duurt van 10.00 tot circa 16.00 uur, met pauzes voor koffie, thee en lunch. De kosten voor deelna­me bedra­gen € 50 voor leden van de NVvW, € 25 voor studen­ten en € 60 voor overi­gen. De koffie/thee, lunch en borrel zijn inbegre­pen in de kosten. Regi­stra­tie en eventue­le dieet­wen­sen via deze website.

Categorieën: In de kijker