Dit jaar ontdekte de amateur-wiskundige David Smith een nieuwe tegelvorm om het vlak op te vullen, de zogenaamde ‘ein-stein-hat’.

Deze tegel heeft wel de straffe eigenschap dat hij geen legpatroon toelaat dat zichzelf periodiek herhaalt. Tot de ontdekking werd het bestaan van een dergelijke tegel door velen in twijfel getrokken, een discussie die binnen het milieu bekend stond als het ‘ein-stein probleem’. Deze tegel is een nachtmerrie voor iedere vloerder, want het betegelen is een moeilijke puzzel en een verkeerde keuze komt soms veel later aan het licht, zodat alles opbreken de enige optie is.

Merk op dat de ein-stein-hat asymmetrisch is en dat in bovenstaande betegeling de beide tegelkanten gebruikt worden. In mei van dit jaar https://arxiv.org/abs/2305.17743 presenteerden dezelde auteurs een nieuwe oplossing voor het ein-stein probleem, waarbij ditmaal maar 1 kant van de tegel gebruikt wordt.

Het Platform Wiskunde Vlaanderen heeft als ambitie om tijdens MathFest en onder toeziend oog van een deurwaarder een nieuw wereldrecord te vestigen: zoveel mogelijk ein-stein-hat-tegels in elkaar puzzelen om de festivalvloer op te vullen. Om een en ander in goede banen te leiden werd de algoritmische ondersteuning ingehuurd van het wiskunde-duo Bollebus. Jean Paul van Bendegem legt de eerste steen.