Uitnodiging opening tentoonstelling 400 jaar mechanisch rekenen

Naar aanleiding van het 400-jarig jubileum van de eerste rekenmachine van Wilhelm Schickard hebben een aantal collega’s van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de handen in elkaar geslagen om een tentoonstelling samen te stellen over

400 jaar mechanisch rekenen.

Deze kleine, maar fijne tentoonstelling bevat onder andere replica’s van de Schickard en Leibniz machines, en tal van andere hoogtepunten uit de geschiedenis van het mechanisch rekenen.

Het openingssymposium vindt plaats op 22 september, op campus Groenenborger van de Universiteit Antwerpen, om 16:00 u. in auditorium G.T.105.

Het programma bestaat uit:

 • 16:05 – Verwelkoming door rector prof. dr. Herman Van Goethem, en decaan prof. dr. Tom Breugelmans
 • 16:15 – Toelichting bij de tentoonstelling door Paul Levrie, Erwin Smet en Christophe Vande Velde
 • 16:25 – Gastlezing door prof. dr. Ina Prinz, Universiteit Bonn en directeur van het Arithmeum “400 years of mechanical calculators”
 • 17:00 – Opening tentoonstelling, gevolgd door een receptie en vrij bezoek

U bent van harte uitgenodigd, en schrijft in via: https://forms.office.com/e/tvypJvkLxz

Ook als u niet aanwezig kan zijn op 22 september, is de tentoonstelling nog t.e.m. 6 september 2024 te bezoeken, elke werkdag van 8:30 u. tot 16:30 u. Bezoek in het weekend is enkel mogelijk op afspraak.

Paul, Erwin en Cris geven op 14 december 2023 ook een langere lezing, over het onderwerp, gevolgd door een geleid bezoek aan de tentoonstelling, in het kader van de Spectrum lezingenreeks: https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/spectrum/programma-spectrum/geschiedenis-rekenen-hulpmiddelen-expo/

29e symposium werkgroep Geschiedenis NVvW

Symposium Een Bonte verzameling

De werkgroep Geschiedenis van de NVvW organiseert op zaterdag 23 september 2023 het jaarlijkse symposium. Het 29e symposium heeft als thema ‘Een Bonte verzameling’ en zal gaan over Getallen, New Math, Cantor en meer.

De vier spre­kers zijn:

 • K.P. Hart (TU Delft) – 150 jaar overaf­telbaar­heid van ℜ
 • Regina Möller (Hum­boldt Univer­si­tät, Berlin) – Diffe­rent mea­nings of the concept of infini­ty
 • Wendy Goemans (KU Leuven) – Moderne Wiskun­de en verzame­lin­gen
 • Hendrik Lenstra (Univer­si­teit Leiden) – Van Cantor tot Conway

Na elke presen­ta­tie is er tijd voor ten hoogste twee vragen. Vragen die niet meteen aan bod komen, kunt u noteren op de kaart­jes die overal liggen. Een selec­tie van deze vragen vormt de input voor de panel­discus­sie. De voerta­len zijn Neder­lands, Vlaams en Engels.

Een Bonte verzame­ling vindt plaats in Verga­dercen­trum Domstad in Utrecht. Het symposi­um duurt van 10.00 tot circa 16.00 uur, met pauzes voor koffie, thee en lunch. De kosten voor deelna­me bedra­gen € 50 voor leden van de NVvW, € 25 voor studen­ten en € 60 voor overi­gen. De koffie/thee, lunch en borrel zijn inbegre­pen in de kosten. Regi­stra­tie en eventue­le dieet­wen­sen via deze website.

Winnaar Hoofdprijs Imaginary

Meer dan 6300 bezoekers hebben de Imaginary tentoonstelling bezocht onder de vorm van een begeleid groepsbezoek. We noteerden bovendien zeer veel deelnames aan onze online-wedstrijd. En onder die deelnames waren er 227 die alle vragen correct hebben beantwoord.

Platform Wiskunde Vlaanderen heeft per locatie reeds 2 deelnemers beloond met een prijs. Zoals we vooraf aankondigden is er ook een schitterende topprijs, met name Apple Airpods Pro, die verloot werd onder alle deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord.

De gelukkige winnaar is Isaac Junior Adjei uit Wilrijk. Proficiat!!

Zie ook:

Winnaars Imaginary Brussel

Ook de laatste locatie werd ondertussen bezocht, en de wedstrijd aldaar afgesloten. Jammer genoeg waren er in Brussel geen geldige inzendingen met een perfecte score. Zoals het reglement voorschrijft, werden de winnaars hier dan ook geloot uit de geldige inzendingen met 5 op 6. Tot winnaar worden gekroond:

 • Salih Uysal uit Ninove wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • Maya Audenaert uit Dendermonde wint een abonnement op New Scientist.

Geniet ervan!

Zie ook:

Winnaars Imaginary Leuven

Imaginary heeft Leuven reeds links laten liggen, en in Brussel haar tenten opgeslagen. Maar u hebt de Leuvense winnaars van onze wedstrijd nog te goed. Op 192 geldige inzendingen noteerden we 88 topscores van 6 op 6. Hieruit koos het lot deze winnaars:

 • Emma Hatege uit Tienen wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • Lynn De Smedt uit Boutersem wint een abonnement op New Scientist.

Proficiat!

Nog tot 13 mei maakt u in Brussel kans om de laatste prijzen van dit seizoen te bemachtigen. Allen daarheen!

Zie ook:

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2023

De vakantiecursus voor leraren wiskunde 2023 zal plaatsvinden in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), op vrij 25 en za 26 augustus. En in Amsterdam op vrij 1 en za 2 september (CWI).

Het thema is: “Priemgetallen’’.
Hoofddocent: Frits Beukers.
Gastdocenten: Benne de Weger en Roland van der Veen.

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op http://www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/.
Hier kunt u ook de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie. Vanzelfsprekend zijn uw collega’s, alsmede leerlingen uit de bovenbouw met interesse in wiskunde, ook van harte welkom!

Winnaars Imaginary Antwerpen

Ook in Antwerpen is de Imaginary-tentoonstelling ondertussen opgebroken om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Wat de wedstrijd betreft, werd er een (voorlopig?) recordaantal van zo maar eventjes 251 geldige inzendingen ontvangen, waarvan er 83 de perfecte score behaalden! Hieruit werden de volgende winnaars geloot:

 • Wout Wijnants uit Deurne wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • De winnaar van het abonnement op New Scientist wenst anoniem te blijven.

Proficiat aan de winnaars!

Kunnen de bezoekers in Leuven het aantal inzendingen nog overschrijden? Go for it!

Zie ook:

Imagine… 3/14

Vier mee π-dag op 14 maart in Leuven! Elk jaar is 3/14 de International Day of Mathematics omdat π afgerond kan worden tot 3,14. We bieden jullie een boeiende wiskunde-avond met twee sprekers die gekend staan als uitstekende wetenschapscommunicators. Zij bieden inzicht in de wiskunde van complexe netwerken zoals ons brein of de sociale media, en in eeuwenoude vraagstukken over meetkunde en algebra.

Van 27 februari t.e.m. 26 maart 2023 kan je de reizende wiskundetentoonstelling IMAGINARY bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De twee lezingen op 14 maart sluiten aan bij onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen. Iedereen met interesse in wiskunde is welkom! Voorkennis is niet vereist!

Programma:

 • 18.30 u. Deuren
 • 19.00 u. Welkomstwoord
 • 19.15 u. Orde in de netwerkchaos door prof. Clara Stegehuis
 • 19.45 u. Abstracte kunst – moet wiskunde mooi zijn? door prof. Johannes Nicaise
 • 20.15 u. Voorzien einde

Meer info en tickets bestellen kan via deze link.

VVWL bijeenkomst “Digisprong in de wiskunde”

De Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars organiseert een bijeenkomst voor wiskundeleraars met als thema digitalisering in het wiskundeonderwijs.

Datum: zaterdag 25 maart, 9 uur – 13 uur

Locatie: Zebrastraat Gent

Meer info en inschrijven via www.vvwl.be

Het programma bestaat uit drie delen: een keynote-sessie en twee keuzesessies.

Keynote

Digitalisering: een uitdaging in het (wiskunde)onderwijs

In een snel veranderende maatschappij worden leerkrachten geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Digitale vaardigheden zijn hoe langer hoe belangrijker. Kenniscentrum Digisprong biedt hulp met onder andere de concretisering van het Europese referentiekader DigCompEdu, de zelfreflectietool Digisnap, een leermiddelendatabank en apps die kunnen ingezet worden in het (wiskunde)onderwijs.

Gert Troch: kenniscentrum digisprong

Maak uw keuze uit volgende werkwinkels:

Sessie 1

Wijze wiskundelessen met GeoGebra

Karel Appeltans is leerkracht wiskunde derde graad Virga Jessecollege Hasselt.

GeoGebra-CAS een krachtig alternatief voor het grafisch rekentoestel

Ivan De Winne gewezen leraar wiskunde, voorzitter VVWL, beheerder van Mathelo,  auteur van nascholingscursussen en interactief lesmateraal voor wiskunde. Daarnaast volgt hij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

Artificiële intelligentie (AI) en wiskunde

Natacha Gesquière stond vele jaren in het onderwijs als leerkracht wiskunde, maar ze is nu STEM-coach aan de UGent en Dwengo vzw. Ze ontwikkelt didactisch materiaal voor Dwengo vzw, rond STEM, computationeel denken, artificiële intelligentie en programmeren. Ze verzorgde de leerlijnen STEM en computerwetenschappen voor de STEM-klassen van het eerste tot zesde jaar op Sint-Bavohumaniora in Gent.

Sessie 2

Correlatie en regressie met GeoGebra Suite

Els Coussement begeleidt inhoudelijke cursussen, didactische opleidingsonderdelen en stages als docent wiskunde in de opleiding tot ‘Educatieve bachelor Secundair Onderwijs’ aan de Arteveldehogeschool Gent. Daarnaast volgt zij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

GeoGebra notitieblok en klaslokaal, didactiek in een online verhaal

Chris Cambré: gewezen leraar wiskunde, onderhoudt de website wiskunde-interactief.be, vertaler van GeoGebra en auteur van GeoGebra-applets. Daarnaast volgt hij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

Oefeningen wiskunde online… het kan!

Paul Decuypere is gewezen leraar wiskunde en ICT Lyceum Hemelsdaele in Brugge; nascholer voor het Katholiek onderwijs Vlaanderen

Doelgroep: leerkrachten wiskunde, alle graden SO, studenten lerarenopleiding

Deelnameprijs:

Leden VVWL: gratis

Niet-leden VVWL: €35, lidgeld 2023 en abonnement Wiskunde & Onderwijs inbegrepen

Studenten: €25, lidgeld 2023 en abonnement Wiskunde & Onderwijs inbegrepen

Inschrijven via de website www.vvwl.be

Attest: deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname