VVWL bijeenkomst “Digisprong in de wiskunde”

De Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars organiseert een bijeenkomst voor wiskundeleraars met als thema digitalisering in het wiskundeonderwijs.

Datum: zaterdag 25 maart, 9 uur – 13 uur

Locatie: Zebrastraat Gent

Meer info en inschrijven via www.vvwl.be

Het programma bestaat uit drie delen: een keynote-sessie en twee keuzesessies.

Keynote

Digitalisering: een uitdaging in het (wiskunde)onderwijs

In een snel veranderende maatschappij worden leerkrachten geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Digitale vaardigheden zijn hoe langer hoe belangrijker. Kenniscentrum Digisprong biedt hulp met onder andere de concretisering van het Europese referentiekader DigCompEdu, de zelfreflectietool Digisnap, een leermiddelendatabank en apps die kunnen ingezet worden in het (wiskunde)onderwijs.

Gert Troch: kenniscentrum digisprong

Maak uw keuze uit volgende werkwinkels:

Sessie 1

Wijze wiskundelessen met GeoGebra

Karel Appeltans is leerkracht wiskunde derde graad Virga Jessecollege Hasselt.

GeoGebra-CAS een krachtig alternatief voor het grafisch rekentoestel

Ivan De Winne gewezen leraar wiskunde, voorzitter VVWL, beheerder van Mathelo,  auteur van nascholingscursussen en interactief lesmateraal voor wiskunde. Daarnaast volgt hij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

Artificiële intelligentie (AI) en wiskunde

Natacha Gesquière stond vele jaren in het onderwijs als leerkracht wiskunde, maar ze is nu STEM-coach aan de UGent en Dwengo vzw. Ze ontwikkelt didactisch materiaal voor Dwengo vzw, rond STEM, computationeel denken, artificiële intelligentie en programmeren. Ze verzorgde de leerlijnen STEM en computerwetenschappen voor de STEM-klassen van het eerste tot zesde jaar op Sint-Bavohumaniora in Gent.

Sessie 2

Correlatie en regressie met GeoGebra Suite

Els Coussement begeleidt inhoudelijke cursussen, didactische opleidingsonderdelen en stages als docent wiskunde in de opleiding tot ‘Educatieve bachelor Secundair Onderwijs’ aan de Arteveldehogeschool Gent. Daarnaast volgt zij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

GeoGebra notitieblok en klaslokaal, didactiek in een online verhaal

Chris Cambré: gewezen leraar wiskunde, onderhoudt de website wiskunde-interactief.be, vertaler van GeoGebra en auteur van GeoGebra-applets. Daarnaast volgt hij als lid van de VVWL-werkgroep GeoGebra Vlaanderen de ontwikkelingen van GeoGebra op de voet.

Oefeningen wiskunde online… het kan!

Paul Decuypere is gewezen leraar wiskunde en ICT Lyceum Hemelsdaele in Brugge; nascholer voor het Katholiek onderwijs Vlaanderen

Doelgroep: leerkrachten wiskunde, alle graden SO, studenten lerarenopleiding

Deelnameprijs:

Leden VVWL: gratis

Niet-leden VVWL: €35, lidgeld 2023 en abonnement Wiskunde & Onderwijs inbegrepen

Studenten: €25, lidgeld 2023 en abonnement Wiskunde & Onderwijs inbegrepen

Inschrijven via de website www.vvwl.be

Attest: deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname

Leerwerkboek grafentheorie

“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die met de nieuwe eindtermen voor wiskunde op het leerplan wiskunde van de tweede graad staan.

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van grafentheorie in de lespraktijk heeft het team van Mathelo een lessenreeks uitgewerkt.

In deze lessenreeks komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:
het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigers-probleem, bomen en de kortste route.

Het lesmateriaal bestaat uit cursusteksten waarin de begrippen aan de hand van praktische voorbeelden worden aangebracht.
Elk hoofdstuk van de cursus wordt afgesloten met een oefeningenreeks.
Er wordt uitvoerig gebruik gemaakt van ICT om met het programma GeoGebra op een interactieve wijze concepten te visualiseren.

Als hulpmiddel voor de leraars werden alle oplossingen en verbetersleutels uitgewerkt.

Wiskundeleraars kunnen op hun eigen tempo deze cursus online doornemen via het leerplatform van Mathelo.

Deelnemers aan de webcursus kunnen het leerwerkboek downloaden via en gratis aanbieden aan hun leerlingen (voor niet-commercieel gebruik)

Nieuwsgierig? 

Bekijk hier alvast hoofdstuk 1 van het leerwerkboek “Grafentheorie”

Het complete leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan na inschrijving gedownload worden via de website.
Het leerwerkboek is ook beschikbaar als digitaal bordboek.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail ivan@mathelo.net

Vlir bevraging studiekeuzebegeleiding

In het kader van een onderzoek naar studiekeuzebegeleiding bij de overstap naar het hoger onderwijs, organiseert de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) een bevraging bij leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Deze bevraging richt zich voornamelijk op wiskundeleerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs die les geven in richtingen met 6 of meer uren wiskunde per week.

Voldoet u aan dit profiel, dan nodigen we u heel graag uit om deel te nemen.

Aan de hand van dit onderzoek krijgen wij vanuit de VLIR een beter beeld van de algemene kennis en aanpak met betrekking tot studiekeuzebegeleiding.

Verder kunnen wij aan de hand van deze informatie inzetten op het optimaal begeleiden van studenten in de overgang naar een wiskundige universitaire richting.

Via deze link kan u de enquête terugvinden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt! Voor verdere vragen over dit onderzoek kan u mij contacteren via Simon.Acke@UGent.be of 0472952875.

Lerarentekort wiskunde neemt verontrustende proporties aan

In de 3e graad secundair hebben minder dan 2 op de 10 startende leerkrachten wiskunde een geschikt diploma. Ook in de lagere jaren start minder dan de helft met de juiste opleiding.

Lees het volledige artikel op de website van De Standaard.

Steun de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars.

Samen met U zoeken wij naar oplossingen voor het lerarentekort voor wiskunde.

Word nog vandaag lid van de VVWL en ontvang 4 keer per jaar het boeiende wiskundetijdschrift “Wiskunde & Onderwijs”

Meer info www.vvwl.be

Vier samen met de VVWL de Pi-dag op 14 maart 2021

Omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor de datum 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor π gelijk is aan 3,14  wordt op 14 maart wereldwijd π -dag gevierd.

Eind 2019 heeft de algemene vergadering van de UNESCO 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde.

Op deze symbolische dag zullen heel wat evenementen worden georganiseerd om het maatschappelijk belang van de wiskunde te benadrukken.

De Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars (VVWL) wil deze dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en organiseert een ONLINE evenement met als thema “Klimaatmodellen en wiskunde”.

Programma:

15.00u: Ir. David Dehenauw (VTM-weerman) – Armand Pien van wiskundige tot mijn held

De bekende weerman en wiskundige Armand Pien, zou op 2 januari van dit jaar precies (100 + 1) jaar geworden zijn. David Dehenauw heeft het over het belang van Armand Pien voor de popularisering van de wetenschap, en staat stil bij de evolutie van de modellen van weervoorspellingen.

15.30u: Intermezzo – Quiz “De wereld van Pi in 14 vragen”

Neem op 3-14 deel aan een leuke online (Kahoot)quiz over het (allicht) beroemdste getal in de wiskunde pi. 3 deelnemers met de hoogste score kunnen een leuke prijs winnen.

16.00u: Prof. Steven Caluwaerts – Klimaatmodellen en wiskunde

Wiskundige modellen liggen aan de basis van  weersvoorspellingen en vormen een belangrijke schakel voor het begrijpen van de veranderingen van het klimaat.

Dit online evenement is GRATIS maar vooraf inschrijven is nodig.
Klik hier om in te schrijven 

17.00u: jaarlijkse algemene vergadering van de VVWL vzw

  • Jaarverslag over de werking van de VVWL
  • Financieel verslag 2020 en goedkeuring
  • Begroting 2021
  • Kwijting van de bestuurders
  • (Her)verkiezing bestuursorgaan
  • Vragenronde

Leden die willen toetreden tot VVWL bestuur of meehelpen aan de uitbouw van de VVWL zijn meer dan welkom. Gemotiveerde kandidatuur indienen per e-mail naar bestuur@vvwl.be

200 jaar metriek stelsel in België (18 mrt 2021)

SPECTRUMLEZING

De zoektocht naar de meter en het metriek stelsel (Nick Schryvers)

De nieuwe kilogram in een metriek stelsel gebaseerd op natuurconstanten (Jacques Tempere)

Spectrumlezing door prof. Nick Schryvers en prof. Jacques Tempere (Universiteit Antwerpen, fysica)

Donderdag 18 maart 14.15 uur

Online via Blackboard Collaborate

Gratis

Inschrijven tot 16 maart 10 uur

Geen voorkennis vereist

Info en inschrijven www.uantwerpen.be/spectrum