Onderzoek over wiskunde in de kleuterklas: veel goede wil, maar nog werk aan de winkel

Onderzoek in het kader van een masterthesis aan de VUB toont aan dat 85 procent van de leerkrachten kleuteronderwijs nauwelijks een methode hanteren voor de lessen wiskunde. Over het belang van wiskunde voor kleuters bestaat weinig discussie. Maar onderzoek over hoe kleuters die wiskunde opgelepeld kunnen krijgen is niet voorhanden. Nochtans doen de meeste leerkrachten meer dan hun best om de kleuters wiskunde bij te brengen.

Voor zijn onderzoek bevroeg Wim Mees, docent wiskunde aan de opleiding Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs van de Hogeschool PXL in Hasselt, duizend directeurs van kleuterscholen in heel Vlaanderen en Brussel en 793 leerkrachten kleuteronderwijs. “Uit die bevraging bleek duidelijk dat een georganiseerde aanpak van wiskunde voor kleuters zo goed als onbestaande is en dat leerkrachten in het kleuteronderwijs ad hoc omgaan met de materie: ze gaan op zoek naar lesmateriaal in bestaande publicaties of op het internet, maar doen dat een beetje blind, waardoor ze niet zelden minder geschikt lesmateriaal gebruiken om hun leerdoelen te bereiken”.

Lees meer op: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190829_04581845

Mensen houden niet alleen van mooie kunst maar ook van mooie wiskunde!

“Mooie wiskunde”, bestaat dat? Voor wiskundigen en fysici zeker, een groot deel van hen vindt de vergelijkingen en formules waarmee onze landgenoot François Englert samen met de Belgisch-Amerikaanse fysicus Robert Brout het Brout-Englert-Higgs-deeltje beschreven heeft, “eleganter” en “mooier” dan die van mede-Nobelprijswinnaar Peter Higgs. En nu blijkt uit een studie dat ook gewone Amerikanen, leken op het gebied van wiskunde, wiskundige bewijzen kunnen beoordelen op hun “schoonheid”, en dat ze het grotendeels met elkaar eens zijn over welk bewijs het mooiste is.

De studie door een wiskundige van de Yale University en een psycholoog aan de Britse University of Bath toont aan dat doorsnee Amerikanen wiskundige bewijzen kunnen beoordelen op schoonheid, net zoals ze dat kunnen met kunstwerken of muziekstukken.

De schoonheid die ze onderscheidden bij de wiskunde was bovendien niet eendimensionaal: aan de hand van negen criteria voor schoonheid – zoals elegantie, ingewikkeldheid, universaliteit en dergelijke – kwamen 300 proefpersonen tot een zekere overeenstemming over de specifieke manieren waarop vier verschillende bewijzen mooi waren, en die overeenstemming oversteeg het toeval.

Lees meer op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/10/mensen-houden-niet-alleen-van-mooie-kunst-maar-ook-van-mooie-wis/

Wiskundeprobleem na 30 jaar opgelost “op elegant eenvoudige manier”

Een wiskundige is erin geslaagd een dertig jaar oud probleem op te lossen. En dat deed hij – volgens zijn verbaasde collega’s – op een vernieuwende manier. “Elegant in zijn eenvoud”, zo luidt het.

Hoeveel kan je de input van een functie veranderen zonder de output te wijzigen? Dat was – in lekentaal – het vraagstuk waar wiskundigen en computerwetenschappers decennialang geen passende oplossing voor vonden. Toch bleven ze zoeken, want de oplossing kon leiden tot meer efficiënte manieren om informatie te verwerken.

Dertig jaar nadat het vraagstuk voor het eerst voorgelegd werd, heeft eindelijk iemand de oplossing gevonden. Het gaat om Hao Huang, een assistent-professor wiskunde aan de Emory University in Atlanta.

Lees meer op: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190731_04536964