Wiskundeleerkracht heeft steeds vaker geen diploma wiskunde: “Beroep is niet populair”

De leerkracht aardrijkskunde, informatica of economie die wiskunde geeft in het middelbaar: op meer en meer scholen is het eerder regel dan uitzondering. Nog maar 62 procent van de Vlaamse wiskundeleerkrachten heeft een diploma van een wiskundige opleiding. Open VLD wil dat het beroep aantrekkelijker wordt en dat mensen uit andere sectoren makkelijker kunnen instromen in het onderwijs.

Vijf jaar geleden had nog 67 procent van de Vlaamse wiskundeleerkrachten een “geschikt” diploma. Dat betekent een diploma van een wiskunde-opleiding, een ingenieursdiploma of een master in de fysica. Vandaag is dat nog 62 procent. Vooral in de derde graad van het secundair onderwijs is het probleem groot: bij de startende leerkrachten hebben daar 8 op de 10 geen diploma uit een wiskunderichting.

“De scholen mogen zelf bepalen wie de juiste persoon is om voor de klas te staan. Ze moeten vaak roeien met de riemen die ze hebben, want er is een groot tekort aan leerkrachten,” zegt Franc Bogovic, Vlaams parlementslid voor Open VLD, in “De Ochtend” op Radio 1. “En mogelijk is daar toch een kwaliteitsprobleem. Ik heb met leerkrachten gesproken, die zeggen mij allemaal dat ze met moeilijkheden kampen. Zij hebben het niet makkelijk om een goeie cursusvoorbereiding te maken. Of om te weten hoe sommige dingen worden uitgelegd en hoe sommige vragen worden beantwoord.”

Lees meer op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/03/wiskundeleerkracht-heeft-steeds-vaker-geen-diploma-wiskunde-be/
en op:https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190503_04370225

Het duurt normaal 35 jaar, maar Belg slaagt erin om mythische code in amper 3 jaar te kraken

Er 4 jaar over doen om een puzzel op te lossen. Het lijkt lang, maar niet als je weet dat het normaal zo’n 35 jaar zou duren om tot de oplossing te komen bij die cryptografische puzzel. De Belg Bernard Fabrot slaagde er in; in 4 jaar dus.

In 1999 werd door het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een wiskundige puzzel ontworpen. Het brein achter die puzzel, Ron Rivest, schatte dat het oplossen ervan meer dan 30 jaar zou duren. De puzzel is dan ook echt een grootse berekening die niet zomaar met een computer kan opgelost worden: van het begingetal moet een miljoen keer een miljoen het kwadraat genomen worden. Maar dat begingetal moest bijvoorbeeld gevonden worden, door van een getal 80.000 miljard keer het kwadraat te berekenen. Met dat begingetal moest vervolgens een andere wiskundige opdracht worden opgelost die de bedenkers van de puzzel hadden opgesteld.

Met het resultaat van die tweede opdracht werd een derde getal bekomen, waarmee vervolgens via codering een zin kon worden gevormd. Hoe die zin luidt, wil Fabrot pas op 15 mei bekendmaken, wanneer hij de aan de puzzel verbonden prijs in ontvangst mag nemen. De opdracht vereiste opeenvolgende berekeningen. Hierdoor was het onmogelijk om verschillende computers tegelijk te laten draaien.

Lees meer op: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190501_04366549