Opstartfase

Het wiskundeplatform is nog in volle oprichting. Momenteel is er een kleine kerngroep van enthousiaste wiskundigen, academici van de vijf Vlaamse universiteiten, die zich afvragen op welke manier de wiskunde in Vlaanderen beter kan georganiseerd worden.

De uiteindelijke bedoeling is een breed samengesteld platform waarbinnen alle actoren samen nadenken over manieren waarop de wiskunde in Vlaanderen versterkt kan worden. De ambitie is om de impact te vergroten van alle aspecten van de wiskunde (zoals onderzoek, onderwijs, innovatie en wetenschapscommunicatie).

Meehelpen?

Deze website is nog maar een eerste stap. We zijn nu volop bezig met het verzamelen van steun om een echt wiskundeplatform uit te bouwen.

Vind je dit een goed initiatief? Steun ons dan door onze verklaring te tekenen.

Wil je in een verder stadium meehelpen aan de uitbouw van het Platform Wiskunde Vlaanderen? Laat ons weten hoe je zou kunnen helpen!

De initiatiefnemers

  • Ann Dooms (VUB en alumnus Jonge Academie)
  • Giovanni Samaey (KU Leuven en alumnus Jonge Academie)
  • Bert Seghers (Jonge Academie)
  • David Eelbode (UAntwerpen)
  • Bart De Moor (KU Leuven)
  • Paul Igodt (KU Leuven – Kortrijk en Vlaamse Wiskunde Olympiade)
  • Eric Jespers (VUB)
  • Sorin Pop (UHasselt)
  • Stefaan Vaes (KU Leuven)
  • Joris Van der Jeugt (UGent)