We beschouwen als toegepast wiskundig onderzoek dat onderzoek dat bestaande wiskundige technieken gebruikt om fundamentele problemen op te lossen in een specifiek toepassingsgebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek waarbij simulatie van luchtstromen gebruikt wordt om te bestuderen hoe windrichting en –sterkte de efficiëntie van windturbineparken beïnvloedt. Of aan studies om via wiskundige modellering te bekijken wat de invloed is van de keuze van een bepaald type polymeer op de sterkte van een composietmateriaal. Dit soort onderzoek gaat heel vaak door in departementen waarin de toepassing centraal staat. Voor de bovenstaande voorbeelden zijn dat departementen werktuigkunde of materiaalkunde. Het is dus van cruciaal belang dat domeinexperts in die departementen over een gedegen wiskundige basiskennis beschikken die hen toelaat een gepaste selectie en toepassing van bestaande wiskundige technieken te maken.

Afhankelijk van de specifieke vraagstelling kan dit over onderzoek gaan dat in dat toepassingsgebied “fundamenteel” is of “toegepast”. Onderzoek dat op wiskundig vlak “toegepast” is, kan gerust “fundamenteel” zijn in dat toepassingsgebied. Dat onderscheid is belangrijk, omdat het bepaalt welk financieringskanaal geschikt is voor welke onderzoekvraag.