In het letterwoord STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) staat de “M” voor wiskunde. Wiskunde is dus een heel belangrijk deel van STEM. Maar STEM en wiskunde zijn geen synoniemen. STEM is meer dan enkel wiskunde, en je kunt wiskunde toepassen op andere domeinen dan enkel STEM-disciplines.

Ook onder wiskundigen is de verhouding tussen wiskunde en STEM niet altijd even duidelijk. Eén van de doelstellingen van een toekomstig Platform Wiskunde Vlaanderen zal dan ook zijn om, samen met het STEM-Platform, te werken aan gedragen gemeenschappelijke visie. Daartoe zijn in het recente verleden al wat denkoefeningen gebeurd, zoals bijvoorbeeld dit STEManifest.