Prijsvraag 2021

Al onze maatschappelijke en technologische vooruitgang heeft op een of andere manier een wiskundige component nodig. Denk maar aan computers, internet, de mobiliteitsknoop, de klimaatverandering, of de transitie naar groene energie. Wiskunde belangt iedereen aan, los van leeftijd, beroep of opleidingsniveau. Iedereen wordt onderwezen in de wiskunde, zowel omwille van het algemeen vormende karakter als omwille van de praktische relevantie. Toch blijft de enorme impact van wiskunde meestal goed verborgen. Erger nog: hoe meer onze maatschappij steunt op wiskunde, hoe moeilijker jongeren en ouderen het hebben om die impact te zien en erdoor geboeid te worden. Daar willen we verandering in brengen en we roepen daarvoor jouw hulp in!

Welke impact heeft de wiskunde op jou gehad?
Hoe heeft wiskunde jouw leven veranderd?

Wat we zoeken:

  • Inzichten of lofzangen over de impact van wiskunde op jouw leven en werk.
  • We verwelkomen inzendingen in de vorm van een tekst, beeldmateriaal of een combinatie van beide - in beide gevallen: zo specifiek mogelijk, goed onderbouwd en op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Wat we niet zoeken:

  • Weerleggingen over het nut van wiskunde.
  • We zijn niet op zoek naar de beste proza of het mooiste visuele kunstwerk, hoewel het duidelijk en to-the-point presenteren van uw ideeën zal helpen om uw boodschap over te brengen.

Wat we bieden:

  • De jury – die bestaat uit de oprichters van het Platform Wiskunde Vlaanderen – zal beslissen om maximaal drie geldprijzen uit te reiken, elk tussen 100 en 500 euro.
  • Een jaarabonnement op EOS.
  • Een super interessant boek over wiskunde.
  • Een publiek forum voor de geselecteerde ideeën in samenspraak met de laureaten. Dit kan zijn onder de vorm van een presentatie of publicatie op Pi-dag 2022.

Wie kan meedoen?

Iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, affiliatie of loopbaanfase.

Hoe indienen?

Bezorg ons je bijdrage vóór 22-02-2022 via onderstaand formulier.
Tekst kan je rechtstreeks invoeren. Voor beeldmateriaal vragen we je om een (eventueel geheime) link naar een locatie waar het materiaal beschikbaar blijft (website, YouTube, TikTok, …), en dus niet naar een tijdelijk downloadplatform zoals WeTransfer.