Net zoals het in een economische context belangrijk is om investeringen te spreiden, is ook in een gefundeerd wetenschapsbeleid van belang om een goede balans te bewaren tussen toegepast onderzoek, strategisch basisonderzoek en fundamenteel onderzoek. In tijden waarin wetenschappelijk onderzoek steeds meer geĂ¯nstrumentaliseerd wordt als een hefboom voor economische groei, moet het grote belang van fundamenteel onderzoek voor economische groei op lange termijn zeker benadrukt worden – ook al is die economische groei helemaal geen drijfveer voor de onderzoekers in kwestie!

Specifiek voor wiskundig onderzoek is het een spijtige vaststelling dat het fundamentele onderzoek misschien enigszins onder druk staat. Daar zijn verschillende oorzaken voor te bedenken, niet allemaal extern aan de wiskundige gemeenschap. Daarnaast lijkt het beleid rond strategisch basisonderzoek weinig aandacht te besteden aan de mogelijkheden die wiskundig-methodologisch onderzoek biedt voor innovatie op middellange termijn. Een Platform Wiskunde zal zich zeker over dergelijke problematiek moeten buigen.

Commissieleden:

Nog samen te stellen