De wiskunde als motor voor innovatie en bijgevolg economische groei steunt volledig op sterk en vooruitstrevend wiskundeonderwijs. Degelijk wiskundeonderwijs, op het gepaste niveau voor álle jongeren, met de juiste uitdaging en motivatie, is een absolute basisvoorwaarde. Degelijk wiskundeonderwijs beperkt zich echter niet tot de sterkere jongeren. Iederéén heeft baat bij een motiverend en uitdagend wiskundeonderwijs, elk op zijn of haar niveau.

We overlopen hier enkele aandachtspunten bij de inrichting van het wiskundeonderwijs. Daarnaast is er nood aan differentiatie: extra wiskunde voor hen die verder willen gaan. Ook binnen STEM speelt wiskunde een belangrijke rol. We bekijken tenslotte ook de rol van wiskunde in het hoger onderwijs.