Het belang van wiskunde voor innovatie

Het is niet overdreven te stellen dat wiskunde tegenwoordig mee aan de basis ligt van zowat elke fundamentele innovatie, en bijgevolg van strategisch belang is voor de economie en de maatschappij als geheel.  Ook de Belgische wiskundige gemeenschap heeft op dat vlak een sterke reputatie, beginnend met Gerard Mercator en Simon Stevin, en ook denkend aan Pierre François Verhulst, Adolphe Quetelet, Eugène Charles Catalan. In de laatste decennia zijn wiskundigen zoals Ingrid Daubechies, Jean Bourgain, Pierre Deligne, Elias Stein, of Jacques Tits: spilfiguren die bekroond werden met de hoogste onderscheidingen, zoals de Fields medaille (de “Nobel Prize” voor wiskundige, die eens in de vier jaar wordt verleend), of de Abel of Wolf Prizes.

In Nederland maakte de firma Deloitte een indrukwekkende studie over de impact van wiskunde op de Nederlandse economie. Ook voor het  Verenigd Koninkrijk bestaat een dergelijke studie, met vergelijkbare conclusies. Gezien de grote gelijkenissen tussen de maatschappelijke, culturele en economische context van Nederland en ons land, gelden de conclusies van het eindrapport  “Mathematical Sciences and their value for the Dutch economy” ongetwijfeld ook voor Vlaanderen.

De rol van een Platform Wiskunde Vlaanderen

Uit tal van voorbeelden (bijvoorbeeld deze) blijkt niet alleen dat wiskunde alomtegenwoordig is, maar dat bij de oplossing van één probleem vaak meerdere takken van de wiskunde gecombineerd worden. Bovendien komen in heel diverse toepassingen gelijkaardige wiskundige problemen naar boven. Eén van de belangrijkste vaardigheden van de (toegepast) wiskundige is dan ook zijn of haar abstraherend vermogen. Een gedegen wiskundige basisvorming maakt het mogelijk om soortgelijke structuren te identificeren in de meest uiteenlopende toepassingen. Het potentieel voor valorisatie in een bepaalde toepassing stuurt dan het onderzoek, maar er is steeds een sterke band met het fundamentele onderzoek.

Vele Belgische wiskundigen zijn leden van professionele organisaties zoals de Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) of de European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI). Sommigen dragen ook actief bij in deze organisaties. Deze vertegenwoordigen de belangen van de toegepaste en industriële wiskunde door het organiseren van conferenties, workshops en trainingen zoals zomerscholen, en het uitgeven van tijdschriften en boeken die toonaangevend zijn in het vakgebied. Tegelijkertijd bieden deze organisaties de mogelijkheid voor samenwerking tussen partners met verschillende expertises en vooral tussen academische partners en collega’s in het bedrijfsleven. Een Platform Wiskunde Vlaanderen kan een sterke katalysator zijn om het onderzoek en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden en zo het economische potentieel van Vlaanderen te versterken.

Commissieleden:

Nog samen te stellen