“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die met de nieuwe eindtermen voor wiskunde op het leerplan wiskunde van de tweede graad staan.

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van grafentheorie in de lespraktijk heeft het team van Mathelo een lessenreeks uitgewerkt.

In deze lessenreeks komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:
het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigers-probleem, bomen en de kortste route.

Het lesmateriaal bestaat uit cursusteksten waarin de begrippen aan de hand van praktische voorbeelden worden aangebracht.
Elk hoofdstuk van de cursus wordt afgesloten met een oefeningenreeks.
Er wordt uitvoerig gebruik gemaakt van ICT om met het programma GeoGebra op een interactieve wijze concepten te visualiseren.

Als hulpmiddel voor de leraars werden alle oplossingen en verbetersleutels uitgewerkt.

Wiskundeleraars kunnen op hun eigen tempo deze cursus online doornemen via het leerplatform van Mathelo.

Deelnemers aan de webcursus kunnen het leerwerkboek downloaden via en gratis aanbieden aan hun leerlingen (voor niet-commercieel gebruik)

Nieuwsgierig? 

Bekijk hier alvast hoofdstuk 1 van het leerwerkboek “Grafentheorie”

Het complete leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan na inschrijving gedownload worden via de website.
Het leerwerkboek is ook beschikbaar als digitaal bordboek.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail ivan@mathelo.net

Categorieën: In de kijker