Lancering wiskundeplatform in de media

Op 14 maart 2019 (π-dag) werd deze website gelanceerd, met centraal de missieverklaring van een wiskundeplatform in oprichting. De rectoren, onderwijskoepels, CEO’s van grote bedrijven, wiskundeleerkrachten, het STEM-platform, heel wat academici en anderen steunden dit initiatief om de Vlaamse wiskunde te versterken. De media berichtte hierover veelvuldig. Een overzicht.

‘De echte leraar wiskunde sterft uit’ (De Standaard, 14 maart, online)

Vlaamse universiteiten breken lans voor hoogstaand wiskundeonderzoek (Belga in De Morgen en HLN, 14 maart, online)

Zo moet wiskunde weer sexy worden (De Morgen, 14 maart, online)

Vlaamse universiteiten willen wiskunde redden van ondergang (Nieuwsblad, 14 maart, online)

Wiskunde in Vlaanderen krijgt hart onder de riem (EOS Magazine, 14 maart, online)

Vlaamse universiteiten maken op pi-dag bekend dat ze wiskunde willen versterken (Knack, 14 maart, online)

“Wiskunde is cruciaal, maar veel mensen beseffen het niet” (Radio 1, 14 maart, online) + interview “Bij Debecker” (Herbeluister, vanaf minuut 52).

“Wiskunde hoeft niet saai te zijn”: Vlaamse wiskundigen verenigen zich om hun wetenschap te promoten (Radio 1, 14 maart, online en VRTNWS.be).

Vlaamse universiteiten willen wiskunde versterken (VLIR, 14 maart, online)

Items in het VRT Journaal van 14 maart (vanaf 27:22) en op ROB TV.

Het is pi-dag in Karrewiet.

Persbericht van het STEM-Platform

Wiskunde hoeft niet saai te zijn

Onze hoogtechnologische samenleving steunt enorm op nieuwe ontwikkelingen in Science, Technology, Engineering & Mathematics, kortom STEM. Vandaag, op π-dag, stelt een groep wiskundigen het WISKUNDE-platform voor waarin alle fans en beoefenaars van de wiskunde zich verenigen. 

Het STEM-platform, een adviesorgaan van de Vlaams overheid ter ontwikkeling van de wetenschap, de technologie, de engineering en de wiskunde steunt deze opprichting volmondig.

Zelfrijdende auto’s? Robotisering? Smartphones? Onze voedselveiligheid monitoren? Artificiële intelligentie? Technologische innovatie steunt in grote mate op ontdekkingen in de wetenschap. Maar wist u ook dat wiskunde cruciaal is voor elk van deze systemen?

 “De Vlaming is al langer overtuigd van het grote belang van wetenschap en techniek voor onze toekomstige welvaart. Maar de belangrijke rol van de wiskunderaakt soms wat ondergesneeuwd in het oerwoud van zichtbare toepassingen,” zegt Françoise Chombar, CEO van Melexis en voorzitter van het STEM-platform. “Alle kinderen en jongeren moeten STEM-inzichten geïntegreerd kunnen gebruiken, maar dat veronderstelt vertrouwdheid met alle STEM-disciplines — zeker ook met de M in STEM: wiskunde.”

Toch kampt de wiskunde vandaag met verschillende uitdagingen, en dit ondanks haar grote belang. “De arbeidsmarkt smeekt om afgestudeerden uit STEM-studierichtingen met een sterke wiskundecomponent,” stelt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB en lid van het STEM-platform”. 

Onderwijsexperte Rita Dunon, vult aan: “Het schoolvak wiskunde wordt niet altijd als aantrekkelijk ervaren. Het tekort aan leerkrachten wiskunde groeit alarmerend. En onder de wiskundeleerkrachten die er zijn is er geen eensgezindheid over de rol van wiskunde in STEM-onderwijs.” Ingenieur Paul Bertels: “Ook de vertaling van nieuw ontwikkelde wiskunde naar STEM-innovatie in de industrie kan vlotter.”

Vandaag, 14 maart, is het π-dag (want Amerikanen schrijven 14/3 als 3/14 en dat zijn de eerste cijfers in de decimale ontwikkeling van π = 3.14159…). 

Een groep Vlaamse wiskundigen koos deze hoogdag van de wiskunde om een nieuw initiatief voor te stellen: het verenigen van de hele wiskundige gemeenschap in een Platform Wiskunde Vlaanderen. “Onder die vlag kunnen de onderwijssector, bedrijfs- en academische wereld samen timmeren aan een sterkere wiskunde,” zegt Ann Dooms, professor digitale wiskunde aan de VUB en één van de initiatiefnemers. “Dit nog op te richtenplatform kan een aanspreekpunt worden voor iedereen, van journalisten tot bedrijfsleven. Maar het kan ook overeenstemming zoeken over relevante kwesties, bijvoorbeeld een gezamenlijke visie ontwikkelen over de plaats van wiskunde binnen STEM-onderwijs.”

“Gezien de belangrijke rol van wiskunde in STEM, is het STEM-platform alvast enthousiast,” zegt Guy Tegenbos, journalist en ondervoorzitter van het STEM-platform. “We zijn heel blij met dit initiatief om de Vlaamse wiskunde te versterken! In Binnenhet STEM-platform is hebben we allemaalde missieverklaring van het Platform Wiskunde Vlaanderen massaal ondertekend. Hopelijk komt het er en dan kijkenWe kijken uit naar een intense en vruchtbare samenwerking.”

De missieverklaring, te vinden op www.platformwiskunde.be, werd ook ondertekend door o.a. de vijf  Vlaamse rectoren, Frank De Winne, Charissa Parassiadis (gekend als Slongs), Jef Colruyt en Robbert Dijkgraaf. Ook de hoofden van de voornaamste onderwijskoepels Lieven Boeve en Raymonda Verdyck zetten al hun handtekening.

Persbericht van de VLIR

Rectoren willen wiskunde versterken

Wiskunde is enorm belangrijk. Onze samenleving heeft baat bij hoogstaand wiskundeonderzoek, performant wiskundeonderwijs en een vlotte vertaling van nieuwe wiskunde in innovatie. Om dat te realiseren, pleiten de vijf Vlaamse universiteiten voor een slagkrachtig platform dat de wiskunde verenigt.

Het weer voorspellen? Epidemieën beheersen? Onze voedselveiligheid monitoren? Artificiële intelligentie? Allemaal zijn ze onmogelijk zonder wiskunde. “Het is een paradox,” zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. “De impact van wiskunde op onze maatschappij wordt steeds groter. Maar toch is wiskunde steeds minder zichtbaar.”

Ondanks haar belang kampt de wiskunde vandaag met verschillende uitdagingen. “Een nijpend probleem is het tekort aan wiskundeleerkrachten. Elk jaar stoppen een 400-tal wiskundeleerkrachten ermee, de meeste door pensionering. Maar van de 100 wiskundigen die elk jaar afstuderen, kiezen er maar een 20-tal voor het onderwijs. Wiskundigen zijn immers ook erg gegeerd in het bedrijfsleven.”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

Om de uitdagingen structureel aan te pakken, moet de hele Vlaamse wiskunde samenwerken. Als rectoren pleiten we voor een wiskundeplatform, waar de onderwijssector, bedrijfs- en academische wereld samen timmeren aan een sterkere wiskunde. Zo kunnen ze beter communiceren over het belang van wiskunde, werken aan het optimaliseren van het wiskundeonderwijs, meer wiskundestudenten aantrekken (in het bijzonder meisjes), wiskundig onderzoek uitbreiden en de spillover van wiskundige kennis naar (onder meer technologische) innovatie verbeteren.

Als rectoren ondertekenden we de missieverklaring van het nog op te richten Platform Wiskunde Vlaanderen. Deze tekst, te vinden op www.platformwiskunde.be/missieverklaring, werd ook ondertekend door o.a. Frank De Winne, Robbert Dijkgraaf, Françoise Chombar, Jef Colruyt en Charissa Parassiadis (gekend als Slongs). Ook de hoofden van de voornaamste onderwijskoepels Lieven Boeve en Raymonda Verdyck zetten hun handtekening.

Luc De Schepper (UHasselt) | Caroline Pauwels (VUB) | Luc Sels (KU Leuven) | Rik Van de Walle (UGent) | Herman Van Goethem (UAntwerpen)


Publiekmaking verklaring ‘Platform Wiskunde Vlaanderen’ op π-dag

Veertien maart is traditioneel π-dag, omdat de Amerikanen 14 maart schrijven als 3/14. Een uitstekende gelegenheid om wiskunde onder de aandacht te brengen.

We kozen deze dag uit voor de publieke bekendmaking van onze intentie om een Platform Wiskunde Vlaanderen op te richten. Je leest hier meer over de initiatiefnemers en de doelstellingen. De verklaring zelf kan je hier nalezen en onderschrijven.