Vlir bevraging studiekeuzebegeleiding

In het kader van een onderzoek naar studiekeuzebegeleiding bij de overstap naar het hoger onderwijs, organiseert de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) een bevraging bij leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Deze bevraging richt zich voornamelijk op wiskundeleerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs die les geven in richtingen met 6 of meer uren wiskunde per week.

Voldoet u aan dit profiel, dan nodigen we u heel graag uit om deel te nemen.

Aan de hand van dit onderzoek krijgen wij vanuit de VLIR een beter beeld van de algemene kennis en aanpak met betrekking tot studiekeuzebegeleiding.

Verder kunnen wij aan de hand van deze informatie inzetten op het optimaal begeleiden van studenten in de overgang naar een wiskundige universitaire richting.

Via deze link kan u de enquête terugvinden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt! Voor verdere vragen over dit onderzoek kan u mij contacteren via Simon.Acke@UGent.be of 0472952875.

Mieke Gorissen 28e in olympische marathon.

Eerder dit jaar berichtten we reeds over de kwalificatie van wiskundeleerkracht Mieke Gorissen voor de olympische marathon in Tokio. “Gewoon uitlopen en liefst niet als laatste finishen” was het doel vooraf, maar na een knappe inhaalrace kwam ze uiteindelijk als 28e op 88 deelneemsters over de meet. Een prestatie om trots op te zijn!

28 is zowel een perfect getal als een gelukkig getal. Niet verwonderlijk dat er dan ook een perfect gelukkige Mieke Gorissen voor de microfoon van de Sporza-verslaggevers ter plekke verscheen. Het volledige interview kan u hier bekijken: https://sporza.be/nl/2021/08/07/emotionele-gorissen-weent-tranen-met-tuiten-ben-ik-28e-dat-kan-niet~1628299065619/

Ook Oostenrijkse wiskundige scheert hoge toppen

Zo’n twee weken geleden won de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer het goud bij de dames in het wielrennen op de weg. Een verrassing van formaat en de eerste Oostenrijkse gouden medaille op de zomerspelen sinds 2004, maar gestolen was de overwinning allerminst.

Niet alleen op sportief vlak blinkt Kiesenhofer uit, ze dook ook lange tijd met haar neus in de boeken. Zo studeerde ze wiskunde aan de Technische Universiteit van Wenen, volgde ze daarna een master aan de universiteit van Cambridge en sloot ze haar studies in 2016 af aan de universiteit van Catalonië. 

Ook een vrouw van de wereld dus. Een jaar later begon ze als postdoctoraal medewerkster aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne.

Lees meer op: https://sporza.be/nl/2021/07/25/wie-is-olympische-verrassing-kiesenhofer-bolleboos-en-koningin-van-de-ventoux~1627204974943/

STEM-leerkrachten verenigen zich in nieuw overlegplatform

De verenigingen van de leerkrachten van de vakken Wiskunde, Wetenschappen, Fysica, Biologie, Chemie, Informatica, TA’s en TAC’s en enkele populaire online community’s hebben samen het Overlegplatform STEM-leerkrachten opgericht.

In september 2019 werden nieuwe eindtermen ingevoerd in het middelbaar onderwijs. Voor het eerst bevatten ze ook STEM-eindtermen. STEM-eindtermen voor de andere graden volgen.

Verschillende leerkrachtenverenigingen en online community’s hebben zich daarom verenigd in een nieuw ‘Overlegplatform STEM-leerkrachten’. Centraal staat het versterken van de wederzijdse dialoog en van de samenwerking tussen leerkrachten van de verschillende STEM-vakken. Tevens wil dit overlegplatform als aanspreekpunt en klankbord dienen voor alle aspecten gelinkt aan de nieuwe STEM-eindtermen.

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds meer en complexere uitdagingen zoals digitalisering, vergrijzing, circulaire economie, klimaatverandering en de huidige gezondheidscrisis. Deze complexiteit vraagt om een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende disciplines. STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, brengt mensen uit verschillende disciplines samen. Door samen te werken versterken ze elkaar en kunnen oplossingen worden gevonden voor de hedendaagse uitdagingen.

Zo getuigt Robbe, leerling STEM van het VTI Torhout: “Bij een project zoals de warmtebox gebruiken we technische tekeningen om tijdens praktijk te meten en die gegevens verwerken we in statistiek bij wiskunde. Zo zie ik tenminste waarom we dat moeten leren.”
De leerkracht van Robbe ziet er zeker ook de voordelen van in: “De leerlingen zijn zo veel gemotiveerder om hun leerstof te verwerken. Ze komen zelfs tijdens de middagpauze en na de lessen aan allerlei projecten werken. Dat zegt genoeg.”

Vakoverschrijdend samenwerken en delen good practices

“Ervaring leerde dat een lessenreeks over hernieuwbare energie bijvoorbeeld veel meer impact heeft bij de leerlingen als dat samen met mijn collega’s elektriciteit en wiskunde gegeven wordt. En zo kan ik tal van voorbeelden aanhalen waar we als collega’s samenwerken aan een project. Dit maakt de leerstof ook concreet en realistisch voor de leerlingen,” zo getuigt Mike Verbeeck, leerkracht natuurwetenschappen aan het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen.

Vakoverschrijdend werken wordt met de nieuwe eindtermen nog belangrijker. Vandaag de dag zijn leerkrachten opgeleid om één of twee vakken te geven. Er is dus nood aan competentieontwikkeling om de samenhang tussen de STEM-disciplines beter naar de leerlingen te kunnen overbrengen.

Wegwijs in STEM

Uit een bevraging bij leerkrachten van STEM-vakken blijkt dat er reeds veel STEMinitiatieven voor scholen bestaan, maar dat veel STEM-leerkrachten deze ervaren als wildgroei en ze hun weg in het aanbod moeilijk vinden. Het Overlegplatform STEMleerkrachten wil de bestaande initiatieven in kaart brengen en in grote lijnen zichtbaar maken waar leerkrachten STEM-gerelateerd materiaal kunnen vinden.

Het Overlegplatform STEM-leerkrachten is ook bereid om samen met hun netwerk als kritische vriend mee te denken over de nieuwe eindtermen en mogelijke aanpassingen.

Je kan de missie, verwijzingen en contactgegevens terugvinden op de site www.overlegplatformstemleerkrachten.be, of blijf in contact via hun sociale media pagina’s op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Het nieuwe Overlegplatform STEM-leerkrachten telt 10 designers van het overlegplatform en wordt voorgezeten door Michael Verbeeck en Natacha Gesquière, met de ondersteuning van Brightlab en Dwengo vzw.

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2021 in Nederland

De 75e vakantiecursus voor leraren wiskunde 2021 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 27 en 28 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 3 en 4 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: “Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes”. Hoofddocent is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn). Tevens zal onder andere Theo Jansen als gastdocent een voordracht houden. Theo is een kunstenaar, alom bekend van zijn strandbeesten: http://www.strandbeest.com.

Aanmelden kan op de website www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier vindt u ook de brochure met alle informatie. Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

Coryfeeën met ideeën: visies op wiskundeonderwijs

De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren organiseert ook in 2021 een symposium, op 2 oktober. Het thema dit jaar is Coryfeeën met ideeën. We hebben sprekers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op de vakdidactische visie van vedettes uit het wiskundeonderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Evenals vorig jaar zal het symposium online plaatsvinden. Wie zich aanmeldt voor dit symposium ontvangt half september een link naar de vijf opgenomen lezingen op de site van de NVvW, met het verzoek deze vóór 2 oktober te bekijken, en eventuele vragen en opmerkingen digitaal in te dienen.

Op zaterdag 2 oktober vindt er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers, waarbij ook inbreng van de kijkers zeer op prijs wordt gesteld.

De sprekers en onderwerpen zijn:

 • Margriet van der Heijden: Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
 • Harm Jan Smid: Jan Versluys als exponent van zijn tijd
 • Danny Beckers: Suus Freudenthal en haar man: onderwijsvernieuwing en onderwijs-idealen als uitgangspunt voor nieuw wiskunde-onderwijs
 • Dirk de Bock en Bert Zwaneveld: Piet Vredenduin, wiskundeleraar en selfmade didacticus
 • Hilde Eggermont en Michel Roelens: Afgeleiden, integralen en continuïteit definiëren: de historische weg in de klas

Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis/

Voor toegang tot de lezingen en deelname aan het live-gedeelte is aanmelden verplicht.

Deelname is gratis, met de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.

Proclamatie JWO/VWO 2021

Ben je al benieuwd naar de laureaten?
Ben je samen met ons benieuwd naar het verband tussen dominostenen en poolcirkelfenomenen?

Bekijk hier de uitnodiging en het programma voor de YouTube-livestream op woensdag 19 mei. Log zeker in op je Google- of YouTube-account, zodat je tijdens de sessie actief kan participeren in de chat.

Wij kijken er naar uit, jullie toch ook?

Tot dan!

Meer info op https://www.vwo.be/vwo/ of op https://www.facebook.com/vlaamsewiskundeolympiade

Lerares wiskunde plaatst zich voor olympische marathon in Tokio

Goed nieuws afgelopen weekend uit het sportieve kamp, want de 38-jarige Mieke Gorissen, in het dagelijkse leven lerares fysica en wiskunde, liep in Enschede de olympische limiet op de marathon.

Gorissen loopt nog maar een drietal jaar in competitie. Eind februari snelde ze nog naar de Belgische titel in het veldlopen. Ze zei toen dat ze ervan droomde om eens een “deftige” marathon te lopen, wat ze nu dus overduidelijk voor mekaar heeft gekregen.

Voor een olympisch ticket moest Gorissen onder de 2u29’30” blijven. Ze finishte uiteindelijk na 2u28’31”, en word zo de tweede Belgische vrouw die de marathon zal lopen in Tokio.

“Toen ik over de finish kwam was ik heel opgelucht, zeker toen ik de tijd zag. Ik ben dolgelukkig.” Dat Gorissen op haar gezegende leeftijd nog naar de Spelen mag, is ook voor haar een verrassing. “Toen ik drie jaar geleden serieus begon te trainen, had ik nog niet eens het vertrouwen om een stratenloopje van tien kilometer af te werken, laat staan dat ik dit voor mogelijk hield. Dit is surreëel.”

Als alles goed gaat, wordt de marathon bij de dames gelopen op 1 augustus. U supportert toch ook mee?

Lees meer op: https://sporza.be/nl/2021/04/18/imponerende-kersten-en-gorissen-snellen-naar-olympisch-ticket-op-de-marathon~1618735761174/

Vier samen met de VVWL de Pi-dag op 14 maart 2021

Omdat in de Amerikaanse schrijfwijze voor de datum 14 maart geschreven wordt als 3/14 en de driecijferige benadering voor π gelijk is aan 3,14  wordt op 14 maart wereldwijd π -dag gevierd.

Eind 2019 heeft de algemene vergadering van de UNESCO 14 maart officieel uitgeroepen als dé internationale dag van de wiskunde.

Op deze symbolische dag zullen heel wat evenementen worden georganiseerd om het maatschappelijk belang van de wiskunde te benadrukken.

De Vlaamse Vereniging Wiskundeleraars (VVWL) wil deze dag niet onopgemerkt laten voorbijgaan en organiseert een ONLINE evenement met als thema “Klimaatmodellen en wiskunde”.

Programma:

15.00u: Ir. David Dehenauw (VTM-weerman) – Armand Pien van wiskundige tot mijn held

De bekende weerman en wiskundige Armand Pien, zou op 2 januari van dit jaar precies (100 + 1) jaar geworden zijn. David Dehenauw heeft het over het belang van Armand Pien voor de popularisering van de wetenschap, en staat stil bij de evolutie van de modellen van weervoorspellingen.

15.30u: Intermezzo – Quiz “De wereld van Pi in 14 vragen”

Neem op 3-14 deel aan een leuke online (Kahoot)quiz over het (allicht) beroemdste getal in de wiskunde pi. 3 deelnemers met de hoogste score kunnen een leuke prijs winnen.

16.00u: Prof. Steven Caluwaerts – Klimaatmodellen en wiskunde

Wiskundige modellen liggen aan de basis van  weersvoorspellingen en vormen een belangrijke schakel voor het begrijpen van de veranderingen van het klimaat.

Dit online evenement is GRATIS maar vooraf inschrijven is nodig.
Klik hier om in te schrijven 

17.00u: jaarlijkse algemene vergadering van de VVWL vzw

 • Jaarverslag over de werking van de VVWL
 • Financieel verslag 2020 en goedkeuring
 • Begroting 2021
 • Kwijting van de bestuurders
 • (Her)verkiezing bestuursorgaan
 • Vragenronde

Leden die willen toetreden tot VVWL bestuur of meehelpen aan de uitbouw van de VVWL zijn meer dan welkom. Gemotiveerde kandidatuur indienen per e-mail naar bestuur@vvwl.be

Inspiratiedag wiskunde in de eerste graad B-stroom: wat werkt? (28 apr 2021)

Zoek je inspiratie voor wiskundelessen in de eerste graad B-stroom? Hou alvast woensdagvoormiddag 28 april vrij voor het webinar naar aanleiding van de peiling wiskunde in de eerste graad B-stroom.

Op het programma: inspiratie uit onderzoek en goede praktijkvoorbeelden uit scholen.

Praktisch
•  Wanneer? Woensdag 28 april 2021, van 9 uur tot 13 uur
•  Hoe? Online via Hopin
•  Deelname is gratis.

Doelgroep
Leerkrachten, schooldirecties, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, zorgcoördinatoren, praktijkgerichte onderzoekers, uitgeverijen en andere geïnteresseerde professionals.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 30 maart. Een uitnodiging met het programma en mogelijkheid tot inschrijven volgt later.