PI-dag 2022: 16 maart, Planetarium Brussel

Op woensdag 16 maart 2022 organiseert de VVWL in het planetarium te Brussel de viering van de internationale dag van de wiskunde. Het programma bestaat uit drie delen: de statutaire jaarvergadering van VVWL vzw, een lezing over π en het Piengetal samen met een voorstelling van het Platform Wiskunde Vlaanderen en een deel in de koepelzaal van het planetarium. Het is mogelijk om elk deel van de namiddag aan te sluiten. Inschrijven is verplicht.

Programma:
 • 14u00 – 14u45: Statutaire jaarvergadering VVWL vzw. Algemene vergadering van de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraren. Iedereen welkom. Leden hebben stemrecht.
 • 15u00 – 16u15: π en het Piengetal (prof. dr. Paul Levrie en prof. dr. Rudi Penne, UAntwerpen)
 • 16u15 – 16u35: Één jaar Platform Wiskunde Vlaanderen (Prof. dr. ir. Giovanni Samaey, KU Leuven)
 • 16u35 – 16u45: Bekendmaking winnaars prijsvraag
 • 17u00 – 17u30: Didactische Planetariumvoorstelling (Hans Coeckelberghs)
 • 17u40 – 18u45: Wiskunde, een wandeling in de wondere wereld van de mathematica (prof. dr. Ann Dooms, VUB)

UITNODIGING MINISYMPOSIUM De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie Donderdag 17 maart 2022

In 2015 is het persoonlijk archief van L. E. J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Onlangs zijn de circa acht strekkende meter manuscripten, correspondentie en andere documenten geschoond en geïnventariseerd. Daarmee is het archief van een van Nederlands grootste wiskundigen toegankelijk geworden voor geïnteresseerden.

Om dit te vieren, organiseren wij op donderdag 17 maart 2022 een minisymposium bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, Jansstraat 40, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het symposium vindt plaats van 16.30 – 18.00 uur (inloop vanaf 16.15 uur).

Het symposium wordt georganiseerd door de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen (CPAW) van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in samenwerking met het Noord-Hollands Archief (NHA).

Programma:

 • Welkomstwoord door Lieuwe Zoodsma (directeur Noord-Hollands Archief)
 • Wim Veldman (Radboud Universiteit) Intuïtionistische wiskunde: Brouwers antwoord aan Cantor
 • Jan van Mill (UvA) Brouwer en topologie
 • Teun Koetsier (VU) Brouwer en de Bhagavad Gita

Voor deelname aan het symposium verzoeken wij u vriendelijk om zich aan te melden via communicatie@noord-hollandsarchief.nl onder vermelding van ‘Brouwer’. Het symposium is ook online te volgen van 16.30-17.40 uur via de link op deze website.

Met vriendelijke groet,
Teun Koetsier (CPAW) en Lieuwe Zoodsma (NHA)

De ontsluiting van het archief van Brouwer is mogelijk gemaakt door financiële steun van: Het Prof dr. F.E.J. Kruseman Aretz Fonds/ Prins Bernhard Cultuurfonds, het Noord-Hollands Archief, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Stichting Compositio Mathematica, het Platform Wiskunde Nederland, het Korteweg-De Vries Instituut, het Institute for Logic, Language and Computation.


De Odisee STEM-speeltuin

Met de STEM-speeltuin wil Odisee kinderen letterlijk op een erg speelse manier in aanraking laten komen met enkele STEM-principes.

In deze speeltuin zijn de speeltuigen niet alleen leuk, maar zetten ze kinderen ook subtiel aan tot denken over wetenschap, techniek en rekenen. De kinderen schommelen én dragen energie over. Ze glijden én ervaren niet-lineaire functies. Ze wippen én zoeken een massa-evenwicht. Ze klimmen én zoeken verbanden.

Ontdek hier alles over de STEM-speeltuin van Odisee!

Leerwerkboek grafentheorie

“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die met de nieuwe eindtermen voor wiskunde op het leerplan wiskunde van de tweede graad staan.

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van grafentheorie in de lespraktijk heeft het team van Mathelo een lessenreeks uitgewerkt.

In deze lessenreeks komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:
het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigers-probleem, bomen en de kortste route.

Het lesmateriaal bestaat uit cursusteksten waarin de begrippen aan de hand van praktische voorbeelden worden aangebracht.
Elk hoofdstuk van de cursus wordt afgesloten met een oefeningenreeks.
Er wordt uitvoerig gebruik gemaakt van ICT om met het programma GeoGebra op een interactieve wijze concepten te visualiseren.

Als hulpmiddel voor de leraars werden alle oplossingen en verbetersleutels uitgewerkt.

Wiskundeleraars kunnen op hun eigen tempo deze cursus online doornemen via het leerplatform van Mathelo.

Deelnemers aan de webcursus kunnen het leerwerkboek downloaden via en gratis aanbieden aan hun leerlingen (voor niet-commercieel gebruik)

Nieuwsgierig? 

Bekijk hier alvast hoofdstuk 1 van het leerwerkboek “Grafentheorie”

Het complete leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan na inschrijving gedownload worden via de website.
Het leerwerkboek is ook beschikbaar als digitaal bordboek.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail ivan@mathelo.net

Vlir bevraging studiekeuzebegeleiding

In het kader van een onderzoek naar studiekeuzebegeleiding bij de overstap naar het hoger onderwijs, organiseert de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad) een bevraging bij leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Deze bevraging richt zich voornamelijk op wiskundeleerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs die les geven in richtingen met 6 of meer uren wiskunde per week.

Voldoet u aan dit profiel, dan nodigen we u heel graag uit om deel te nemen.

Aan de hand van dit onderzoek krijgen wij vanuit de VLIR een beter beeld van de algemene kennis en aanpak met betrekking tot studiekeuzebegeleiding.

Verder kunnen wij aan de hand van deze informatie inzetten op het optimaal begeleiden van studenten in de overgang naar een wiskundige universitaire richting.

Via deze link kan u de enquête terugvinden. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast bedankt! Voor verdere vragen over dit onderzoek kan u mij contacteren via Simon.Acke@UGent.be of 0472952875.

Mieke Gorissen 28e in olympische marathon.

Eerder dit jaar berichtten we reeds over de kwalificatie van wiskundeleerkracht Mieke Gorissen voor de olympische marathon in Tokio. “Gewoon uitlopen en liefst niet als laatste finishen” was het doel vooraf, maar na een knappe inhaalrace kwam ze uiteindelijk als 28e op 88 deelneemsters over de meet. Een prestatie om trots op te zijn!

28 is zowel een perfect getal als een gelukkig getal. Niet verwonderlijk dat er dan ook een perfect gelukkige Mieke Gorissen voor de microfoon van de Sporza-verslaggevers ter plekke verscheen. Het volledige interview kan u hier bekijken: https://sporza.be/nl/2021/08/07/emotionele-gorissen-weent-tranen-met-tuiten-ben-ik-28e-dat-kan-niet~1628299065619/

Ook Oostenrijkse wiskundige scheert hoge toppen

Zo’n twee weken geleden won de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer het goud bij de dames in het wielrennen op de weg. Een verrassing van formaat en de eerste Oostenrijkse gouden medaille op de zomerspelen sinds 2004, maar gestolen was de overwinning allerminst.

Niet alleen op sportief vlak blinkt Kiesenhofer uit, ze dook ook lange tijd met haar neus in de boeken. Zo studeerde ze wiskunde aan de Technische Universiteit van Wenen, volgde ze daarna een master aan de universiteit van Cambridge en sloot ze haar studies in 2016 af aan de universiteit van Catalonië. 

Ook een vrouw van de wereld dus. Een jaar later begon ze als postdoctoraal medewerkster aan het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne.

Lees meer op: https://sporza.be/nl/2021/07/25/wie-is-olympische-verrassing-kiesenhofer-bolleboos-en-koningin-van-de-ventoux~1627204974943/

STEM-leerkrachten verenigen zich in nieuw overlegplatform

De verenigingen van de leerkrachten van de vakken Wiskunde, Wetenschappen, Fysica, Biologie, Chemie, Informatica, TA’s en TAC’s en enkele populaire online community’s hebben samen het Overlegplatform STEM-leerkrachten opgericht.

In september 2019 werden nieuwe eindtermen ingevoerd in het middelbaar onderwijs. Voor het eerst bevatten ze ook STEM-eindtermen. STEM-eindtermen voor de andere graden volgen.

Verschillende leerkrachtenverenigingen en online community’s hebben zich daarom verenigd in een nieuw ‘Overlegplatform STEM-leerkrachten’. Centraal staat het versterken van de wederzijdse dialoog en van de samenwerking tussen leerkrachten van de verschillende STEM-vakken. Tevens wil dit overlegplatform als aanspreekpunt en klankbord dienen voor alle aspecten gelinkt aan de nieuwe STEM-eindtermen.

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met steeds meer en complexere uitdagingen zoals digitalisering, vergrijzing, circulaire economie, klimaatverandering en de huidige gezondheidscrisis. Deze complexiteit vraagt om een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende disciplines. STEM, wat staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, brengt mensen uit verschillende disciplines samen. Door samen te werken versterken ze elkaar en kunnen oplossingen worden gevonden voor de hedendaagse uitdagingen.

Zo getuigt Robbe, leerling STEM van het VTI Torhout: “Bij een project zoals de warmtebox gebruiken we technische tekeningen om tijdens praktijk te meten en die gegevens verwerken we in statistiek bij wiskunde. Zo zie ik tenminste waarom we dat moeten leren.”
De leerkracht van Robbe ziet er zeker ook de voordelen van in: “De leerlingen zijn zo veel gemotiveerder om hun leerstof te verwerken. Ze komen zelfs tijdens de middagpauze en na de lessen aan allerlei projecten werken. Dat zegt genoeg.”

Vakoverschrijdend samenwerken en delen good practices

“Ervaring leerde dat een lessenreeks over hernieuwbare energie bijvoorbeeld veel meer impact heeft bij de leerlingen als dat samen met mijn collega’s elektriciteit en wiskunde gegeven wordt. En zo kan ik tal van voorbeelden aanhalen waar we als collega’s samenwerken aan een project. Dit maakt de leerstof ook concreet en realistisch voor de leerlingen,” zo getuigt Mike Verbeeck, leerkracht natuurwetenschappen aan het Stedelijk Lyceum Meir in Antwerpen.

Vakoverschrijdend werken wordt met de nieuwe eindtermen nog belangrijker. Vandaag de dag zijn leerkrachten opgeleid om één of twee vakken te geven. Er is dus nood aan competentieontwikkeling om de samenhang tussen de STEM-disciplines beter naar de leerlingen te kunnen overbrengen.

Wegwijs in STEM

Uit een bevraging bij leerkrachten van STEM-vakken blijkt dat er reeds veel STEMinitiatieven voor scholen bestaan, maar dat veel STEM-leerkrachten deze ervaren als wildgroei en ze hun weg in het aanbod moeilijk vinden. Het Overlegplatform STEMleerkrachten wil de bestaande initiatieven in kaart brengen en in grote lijnen zichtbaar maken waar leerkrachten STEM-gerelateerd materiaal kunnen vinden.

Het Overlegplatform STEM-leerkrachten is ook bereid om samen met hun netwerk als kritische vriend mee te denken over de nieuwe eindtermen en mogelijke aanpassingen.

Je kan de missie, verwijzingen en contactgegevens terugvinden op de site www.overlegplatformstemleerkrachten.be, of blijf in contact via hun sociale media pagina’s op Facebook, Twitter of LinkedIn.

Het nieuwe Overlegplatform STEM-leerkrachten telt 10 designers van het overlegplatform en wordt voorgezeten door Michael Verbeeck en Natacha Gesquière, met de ondersteuning van Brightlab en Dwengo vzw.

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2021 in Nederland

De 75e vakantiecursus voor leraren wiskunde 2021 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 27 en 28 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 3 en 4 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: “Stangenmeetkunde: kinematische inzichten in vernuftige mechanismes”. Hoofddocent is Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn). Tevens zal onder andere Theo Jansen als gastdocent een voordracht houden. Theo is een kunstenaar, alom bekend van zijn strandbeesten: http://www.strandbeest.com.

Aanmelden kan op de website www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier vindt u ook de brochure met alle informatie. Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

Coryfeeën met ideeën: visies op wiskundeonderwijs

De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren organiseert ook in 2021 een symposium, op 2 oktober. Het thema dit jaar is Coryfeeën met ideeën. We hebben sprekers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op de vakdidactische visie van vedettes uit het wiskundeonderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Evenals vorig jaar zal het symposium online plaatsvinden. Wie zich aanmeldt voor dit symposium ontvangt half september een link naar de vijf opgenomen lezingen op de site van de NVvW, met het verzoek deze vóór 2 oktober te bekijken, en eventuele vragen en opmerkingen digitaal in te dienen.

Op zaterdag 2 oktober vindt er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers, waarbij ook inbreng van de kijkers zeer op prijs wordt gesteld.

De sprekers en onderwerpen zijn:

 • Margriet van der Heijden: Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
 • Harm Jan Smid: Jan Versluys als exponent van zijn tijd
 • Danny Beckers: Suus Freudenthal en haar man: onderwijsvernieuwing en onderwijs-idealen als uitgangspunt voor nieuw wiskunde-onderwijs
 • Dirk de Bock en Bert Zwaneveld: Piet Vredenduin, wiskundeleraar en selfmade didacticus
 • Hilde Eggermont en Michel Roelens: Afgeleiden, integralen en continuïteit definiëren: de historische weg in de klas

Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging https://nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis/

Voor toegang tot de lezingen en deelname aan het live-gedeelte is aanmelden verplicht.

Deelname is gratis, met de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.