Win dankzij AG een catalogus van de IMAGINARY tentoonstelling

Wiskunde is niet alleen een krachtige tool; wiskunde kan ook heel mooi zijn.

“IMAGINARY: Pracht en kracht van wiskunde” is de reizende tentoonstelling die gedurende het schooljaar 2022-2023 bezocht en beleefd kan worden, zowel in klasgroep als individueel. Jong en oud kunnen de wonderen van de wiskunde ontdekken aan de hand van interactieve apps, puzzelopstellingen, 3D-objecten en meer, op maar liefst 6 locaties doorheen Vlaanderen.

Omdat wiskunde ons nauw aan het hart ligt bij AG, schenken wij 60 catalogi aan de winnaars van deze wedstrijd. De catalogus kan opgehaald worden op de tentoonstelling naar keuze.

Waag nu je kans!

Symposium XXVIII Machtige verhalen

De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren is er ook nu weer in geslaagd vier voortreffelijke sprekers te boeken voor het jaarlijkse symposium. Op zaterdag 1 oktober is het zover. Machtige verhalen, het 28e symposium van de werkgroep Geschiedenis, vindt plaats in museum Boerhaave in Leiden.

Na twee symposia online kunnen we elkaar weer echt ontmoeten en als bonus in de lunchpauze de collectie van het museum bekijken!

Het symposium duurt van 10.00 tot ca. 16.00 uur, met pauzes voor koffie, thee en lunch. Er zijn vier sprekers en er is ook dit jaar een paneldiscussie, met inbreng van alle deelnemers.
De sprekers zijn:

 • Jos Heuer en Henk Willems (oud-docenten Werkplaats Kindergemeenschap, Bilthoven) over Tiendesprongen
 • Steven Wepster (Universiteit Utrecht) over de logaritme van -1
 • Ann Dooms (Vrije Universiteit Brussel) over van Melkweg tot Moraal
 • Mathieu Ossendrijver (Freie Universität Berlin) over Rekenen door Babyloniërs

De voertaal is Nederlands/Vlaams.

Na de presentaties van de sprekers volgt de paneldiscussie, gebaseerd op vragen van deelnemers. Na elke presentatie is er tijd voor ten hoogste twee vragen; vragen die niet meteen aan bod komen, kunt u noteren op de kaartjes die overal liggen. Een selectie van deze vragen vormt de input voor de paneldiscussie.

De kosten voor deelname zijn
€50 voor leden van de NVvW
€25 voor studenten aan een lerarenopleiding
€60 voor overige deelnemers.
De lunch is inbegrepen in de kosten, evenals toegang tot het museum.

Klik hier voor registratie en het doorgeven van eventuele dieetwensen.

Voor verdere informatie, zie https://www.nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis/symposia/machtige-verhalen/

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2022

De vakantiecursus voor leraren Wiskunde 2022 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 26 en 27 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 2 en 3 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.

Het thema is: “Willekeur en structuur in netwerken’’.  Hoofddocente is Nelly Litvak (Universiteit Twente). Tevens zullen Clara Stegehuis (UT) en  Pim  van der Hoorn (TU/e) een voordracht houden.

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier kunt u ook de brochure en de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie.

Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.

Uitnodiging “Study week Mathematics for Industry 2022”

We zijn verheugd om de eerste Belgische “Mathematics for Industry” studieweek te mogen aankondigen. Deze vindt plaats van 19 tot 23 september 2022 in het Iers College in Leuven.

De studieweek “Mathematics for Industry” wordt (met de steun van het Platform Wiskunde Vlaanderen) georganiseerd door BE-MATHS-IN, een netwerk dat onderzoekers in toegepaste wiskunde voor industrie en innovatie uit alle Belgische universiteiten verzamelt. De studieweek is een intensieve workshop gericht op het oplossen van problemen, en brengt onderzoekers bij elkaar van verschillende achtergronden (ingenieurs, wiskundigen, fysici, statistici, …) om in kleine groepjes van 6-8 onderzoekers samen te werken rond échte uitdagingen aangeleverd door de industrie.

Registreren voor het event kan via deze link. Meer info is te vinden op de website be-maths-in.be/study-week-2022.

Uitnodiging Symposium ter nagedachtenis van Aïda Paalman – de Miranda

Op 18 juni 2022 organiseert de Universiteit van Amsterdam (UvA) een eendaags symposium in de Aula ter nagedachtenis van prof. dr. Aïda Paalman-de Miranda. U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere eerbetoon bij te wonen.

Gedurende haar carrière was prof. dr. Aïda Paalman – de Miranda een inspirerende wetenschapper met een hart voor onderwijs en een grote betrokkenheid bij de begeleiding van haar studenten. Zij overleed in 2020 op 84-jarige leeftijd. Tijdens het symposium zal onder andere aandacht zijn voor haar opmerkelijke verhaal, waarin zij de wiskundige en Surinaamse gemeenschap met elkaar wist te verbinden.

Programma

Het symposium wordt geopend door Karen Maex (rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam). Jörgen Raymann (cabaretier, acteur en presentator) zal als moderator de middag begeleiden. Hij geeft daarbij het woord aan Margriet van der Heijden; zij schrijft momenteel een biografie over prof. dr. Aïda Paalman-de Miranda, aansluitend wordt een portret van haar aangeboden aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam door Jan van Mill (emeritus hoogleraar). Daarnaast vertelt Shanti Venetiaan (wiskundige en voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname) tijdens de middag over het onderwijs in Suriname van toen en nu. Ter ere van de lancering van het Aïda Paalman-de Miranda Fonds gaat Drona Kandhai (professor aan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam) in gesprek met Surinaamse studenten, die hun ervaringen delen over hoe het is om vanuit Suriname in Nederland te studeren. Verder zet Raf Bocklandt topologie op de kaart. Ronald Venetiaan (wiskundige en voormalig president van Suriname) en Robbert Dijkgraaf (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) leveren een digitale bijdrage.

De middag sluiten we graag gezamenlijk af met een borrel.

Datum: zaterdag 18 juni 2022
Tijd: inloop: 13:00 – 14:00; programma: 14:00 – 17:15, borrel: 17:15 – 18:00
Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk), Singel 411

Deelname is gratis. De verwachting is dat er brede belangstelling zal zijn vanuit de wetenschappelijke wereld en ook de Surinaamse gemeenschap. Het symposium zal ook digitaal te volgen zijn in Nederland en Suriname. Voor aanmelding en meer informatie, klik hier.

IMAGINARY: pracht en kracht van wiskunde

Deze nieuwe IMAGINARY tentoonstelling in Vlaanderen wordt georganiseerd door Platform Wiskunde Vlaanderen vzw in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten en heel wat partnerorganisaties. De tentoonstelling loopt gelijktijdig in Nederland, waar het Platform Wiskunde Nederland de drijvende kracht is. Vrijwel het gehele schooljaar 2022-2023 lang kan “IMAGINARY: pracht en kracht van wiskunde” bezocht en beleefd worden. Op elke locatie komen gratis rondleidingen voor klasgroepen. De tentoonstelling omvat talrijke topkwaliteit-posters, een reeks 3D-objecten, puzzelopstellingen en meerdere interactieve apps waar je als bezoeker mee aan de slag kan via grote touchscreens. Wiskunde, verrassend divers en aansprekend mooi!

Alle info op https://www.imaginarymaths.be/.

PI-dag 2022: 16 maart, Planetarium Brussel

Op woensdag 16 maart 2022 organiseert de VVWL in het planetarium te Brussel de viering van de internationale dag van de wiskunde. Het programma bestaat uit drie delen: de statutaire jaarvergadering van VVWL vzw, een lezing over π en het Piengetal samen met een voorstelling van het Platform Wiskunde Vlaanderen en een deel in de koepelzaal van het planetarium. Het is mogelijk om elk deel van de namiddag aan te sluiten. Inschrijven is verplicht.

Programma:
 • 14u00 – 14u45: Statutaire jaarvergadering VVWL vzw. Algemene vergadering van de Vlaamse Vereniging WiskundeLeraren. Iedereen welkom. Leden hebben stemrecht.
 • 15u00 – 16u15: π en het Piengetal (prof. dr. Paul Levrie en prof. dr. Rudi Penne, UAntwerpen)
 • 16u15 – 16u35: Één jaar Platform Wiskunde Vlaanderen (Prof. dr. ir. Giovanni Samaey, KU Leuven)
 • 16u35 – 16u45: Bekendmaking winnaars prijsvraag
 • 17u00 – 17u30: Didactische Planetariumvoorstelling (Hans Coeckelberghs)
 • 17u40 – 18u45: Wiskunde, een wandeling in de wondere wereld van de mathematica (prof. dr. Ann Dooms, VUB)

UITNODIGING MINISYMPOSIUM De wiskundige L.E.J. Brouwer, een veelzijdig genie Donderdag 17 maart 2022

In 2015 is het persoonlijk archief van L. E. J. Brouwer (1881-1966) overgedragen aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Onlangs zijn de circa acht strekkende meter manuscripten, correspondentie en andere documenten geschoond en geïnventariseerd. Daarmee is het archief van een van Nederlands grootste wiskundigen toegankelijk geworden voor geïnteresseerden.

Om dit te vieren, organiseren wij op donderdag 17 maart 2022 een minisymposium bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem, Jansstraat 40, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het symposium vindt plaats van 16.30 – 18.00 uur (inloop vanaf 16.15 uur).

Het symposium wordt georganiseerd door de Commissie Persoonlijke Archieven van Wiskundigen (CPAW) van het Koninklijk Wiskundig Genootschap in samenwerking met het Noord-Hollands Archief (NHA).

Programma:

 • Welkomstwoord door Lieuwe Zoodsma (directeur Noord-Hollands Archief)
 • Wim Veldman (Radboud Universiteit) Intuïtionistische wiskunde: Brouwers antwoord aan Cantor
 • Jan van Mill (UvA) Brouwer en topologie
 • Teun Koetsier (VU) Brouwer en de Bhagavad Gita

Voor deelname aan het symposium verzoeken wij u vriendelijk om zich aan te melden via communicatie@noord-hollandsarchief.nl onder vermelding van ‘Brouwer’. Het symposium is ook online te volgen van 16.30-17.40 uur via de link op deze website.

Met vriendelijke groet,
Teun Koetsier (CPAW) en Lieuwe Zoodsma (NHA)

De ontsluiting van het archief van Brouwer is mogelijk gemaakt door financiële steun van: Het Prof dr. F.E.J. Kruseman Aretz Fonds/ Prins Bernhard Cultuurfonds, het Noord-Hollands Archief, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Stichting Compositio Mathematica, het Platform Wiskunde Nederland, het Korteweg-De Vries Instituut, het Institute for Logic, Language and Computation.


De Odisee STEM-speeltuin

Met de STEM-speeltuin wil Odisee kinderen letterlijk op een erg speelse manier in aanraking laten komen met enkele STEM-principes.

In deze speeltuin zijn de speeltuigen niet alleen leuk, maar zetten ze kinderen ook subtiel aan tot denken over wetenschap, techniek en rekenen. De kinderen schommelen én dragen energie over. Ze glijden én ervaren niet-lineaire functies. Ze wippen én zoeken een massa-evenwicht. Ze klimmen én zoeken verbanden.

Ontdek hier alles over de STEM-speeltuin van Odisee!

Leerwerkboek grafentheorie

“Grafentheorie” is één van de opvallendste nieuwe onderwerpen die met de nieuwe eindtermen voor wiskunde op het leerplan wiskunde van de tweede graad staan.

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van grafentheorie in de lespraktijk heeft het team van Mathelo een lessenreeks uitgewerkt.

In deze lessenreeks komen volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:
het zevenbruggenprobleem, Eulergrafen, graafkleuringen, Hamiltongrafen, het handelsreizigers-probleem, bomen en de kortste route.

Het lesmateriaal bestaat uit cursusteksten waarin de begrippen aan de hand van praktische voorbeelden worden aangebracht.
Elk hoofdstuk van de cursus wordt afgesloten met een oefeningenreeks.
Er wordt uitvoerig gebruik gemaakt van ICT om met het programma GeoGebra op een interactieve wijze concepten te visualiseren.

Als hulpmiddel voor de leraars werden alle oplossingen en verbetersleutels uitgewerkt.

Wiskundeleraars kunnen op hun eigen tempo deze cursus online doornemen via het leerplatform van Mathelo.

Deelnemers aan de webcursus kunnen het leerwerkboek downloaden via en gratis aanbieden aan hun leerlingen (voor niet-commercieel gebruik)

Nieuwsgierig? 

Bekijk hier alvast hoofdstuk 1 van het leerwerkboek “Grafentheorie”

Het complete leerwerkboek en het interactief lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor de leerlingen en kan na inschrijving gedownload worden via de website.
Het leerwerkboek is ook beschikbaar als digitaal bordboek.

Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

e-mail ivan@mathelo.net