Nascholing ‘Wiskunde en verkiezingen’

Uitwiskeling viert feest!

In 2024 viert het wiskundetijdschrift Uitwiskeling zijn 40e verjaardag én trekken we naar de stembus voor alle Belgische verkiezingen die er zijn. Om zoveel toeval te vieren, nodigt Uitwiskeling u op zaterdag 2 maart 2024 in het Vlaams Parlement uit voor een nascholingsvoormiddag met als thema ‘Wiskunde en verkiezingen’. Redacteur Filip Moons leert u welke wiskunde wordt gebruikt bij het omzetten van stemmen in parlementszetels. We bespreken het systeem D’hondt, genoemd naar de Gentse jurist en wiskundige, dat wereldwijd gebruikt wordt. Hoewel er meerdere zo’n systemen zijn, zullen we zien dat elk systeem een aantal tegenstrijdigheden kent. Eens de zetels verdeeld zijn, stelt zich uiteraard nog de vraag wie die zetels gaat bemannen in het parlement. Als afsluiter bekijken we de gemeenteraadsverkiezingen en de methode Imperiali, een merkwaardig maar vooral onevenredig zetelverdelingssysteem.

Waar kan deze nascholing beter doorgaan dan op de plaats waar het allemaal gebeurt, de koepelzaal in het Vlaams Parlement! Na de nascholing kunt u deelnemen aan een gegidste rondleiding in het Vlaams Parlement.

Naast een persoonlijke verrijking biedt de nascholing concreet lesmateriaal om tijdens de les wiskunde rond de verkiezingen te werken. Geschikt voor wiskundeleraars uit de 1e, 2e & 3e graad!

Meer info en inschrijven via www.uitwiskeling.be

Uitnodiging opening tentoonstelling 400 jaar mechanisch rekenen

Naar aanleiding van het 400-jarig jubileum van de eerste rekenmachine van Wilhelm Schickard hebben een aantal collega’s van de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de handen in elkaar geslagen om een tentoonstelling samen te stellen over

400 jaar mechanisch rekenen.

Deze kleine, maar fijne tentoonstelling bevat onder andere replica’s van de Schickard en Leibniz machines, en tal van andere hoogtepunten uit de geschiedenis van het mechanisch rekenen.

Het openingssymposium vindt plaats op 22 september, op campus Groenenborger van de Universiteit Antwerpen, om 16:00 u. in auditorium G.T.105.

Het programma bestaat uit:

 • 16:05 – Verwelkoming door rector prof. dr. Herman Van Goethem, en decaan prof. dr. Tom Breugelmans
 • 16:15 – Toelichting bij de tentoonstelling door Paul Levrie, Erwin Smet en Christophe Vande Velde
 • 16:25 – Gastlezing door prof. dr. Ina Prinz, Universiteit Bonn en directeur van het Arithmeum “400 years of mechanical calculators”
 • 17:00 – Opening tentoonstelling, gevolgd door een receptie en vrij bezoek

U bent van harte uitgenodigd, en schrijft in via: https://forms.office.com/e/tvypJvkLxz

Ook als u niet aanwezig kan zijn op 22 september, is de tentoonstelling nog t.e.m. 6 september 2024 te bezoeken, elke werkdag van 8:30 u. tot 16:30 u. Bezoek in het weekend is enkel mogelijk op afspraak.

Paul, Erwin en Cris geven op 14 december 2023 ook een langere lezing, over het onderwerp, gevolgd door een geleid bezoek aan de tentoonstelling, in het kader van de Spectrum lezingenreeks: https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/spectrum/programma-spectrum/geschiedenis-rekenen-hulpmiddelen-expo/

29e symposium werkgroep Geschiedenis NVvW

Symposium Een Bonte verzameling

De werkgroep Geschiedenis van de NVvW organiseert op zaterdag 23 september 2023 het jaarlijkse symposium. Het 29e symposium heeft als thema ‘Een Bonte verzameling’ en zal gaan over Getallen, New Math, Cantor en meer.

De vier spre­kers zijn:

 • K.P. Hart (TU Delft) – 150 jaar overaf­telbaar­heid van ℜ
 • Regina Möller (Hum­boldt Univer­si­tät, Berlin) – Diffe­rent mea­nings of the concept of infini­ty
 • Wendy Goemans (KU Leuven) – Moderne Wiskun­de en verzame­lin­gen
 • Hendrik Lenstra (Univer­si­teit Leiden) – Van Cantor tot Conway

Na elke presen­ta­tie is er tijd voor ten hoogste twee vragen. Vragen die niet meteen aan bod komen, kunt u noteren op de kaart­jes die overal liggen. Een selec­tie van deze vragen vormt de input voor de panel­discus­sie. De voerta­len zijn Neder­lands, Vlaams en Engels.

Een Bonte verzame­ling vindt plaats in Verga­dercen­trum Domstad in Utrecht. Het symposi­um duurt van 10.00 tot circa 16.00 uur, met pauzes voor koffie, thee en lunch. De kosten voor deelna­me bedra­gen € 50 voor leden van de NVvW, € 25 voor studen­ten en € 60 voor overi­gen. De koffie/thee, lunch en borrel zijn inbegre­pen in de kosten. Regi­stra­tie en eventue­le dieet­wen­sen via deze website.

Winnaar Hoofdprijs Imaginary

Meer dan 6300 bezoekers hebben de Imaginary tentoonstelling bezocht onder de vorm van een begeleid groepsbezoek. We noteerden bovendien zeer veel deelnames aan onze online-wedstrijd. En onder die deelnames waren er 227 die alle vragen correct hebben beantwoord.

Platform Wiskunde Vlaanderen heeft per locatie reeds 2 deelnemers beloond met een prijs. Zoals we vooraf aankondigden is er ook een schitterende topprijs, met name Apple Airpods Pro, die verloot werd onder alle deelnemers die alle vragen juist hebben beantwoord.

De gelukkige winnaar is Isaac Junior Adjei uit Wilrijk. Proficiat!!

Zie ook:

Winnaars Imaginary Brussel

Ook de laatste locatie werd ondertussen bezocht, en de wedstrijd aldaar afgesloten. Jammer genoeg waren er in Brussel geen geldige inzendingen met een perfecte score. Zoals het reglement voorschrijft, werden de winnaars hier dan ook geloot uit de geldige inzendingen met 5 op 6. Tot winnaar worden gekroond:

 • Salih Uysal uit Ninove wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • Maya Audenaert uit Dendermonde wint een abonnement op New Scientist.

Geniet ervan!

Zie ook:

Winnaars Imaginary Leuven

Imaginary heeft Leuven reeds links laten liggen, en in Brussel haar tenten opgeslagen. Maar u hebt de Leuvense winnaars van onze wedstrijd nog te goed. Op 192 geldige inzendingen noteerden we 88 topscores van 6 op 6. Hieruit koos het lot deze winnaars:

 • Emma Hatege uit Tienen wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • Lynn De Smedt uit Boutersem wint een abonnement op New Scientist.

Proficiat!

Nog tot 13 mei maakt u in Brussel kans om de laatste prijzen van dit seizoen te bemachtigen. Allen daarheen!

Zie ook:

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2023

De vakantiecursus voor leraren wiskunde 2023 zal plaatsvinden in Antwerpen (Universiteit Antwerpen), op vrij 25 en za 26 augustus. En in Amsterdam op vrij 1 en za 2 september (CWI).

Het thema is: “Priemgetallen’’.
Hoofddocent: Frits Beukers.
Gastdocenten: Benne de Weger en Roland van der Veen.

U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op http://www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/.
Hier kunt u ook de flyer downloaden met alle inhoudelijke en praktische informatie. Vanzelfsprekend zijn uw collega’s, alsmede leerlingen uit de bovenbouw met interesse in wiskunde, ook van harte welkom!

Winnaars Imaginary Antwerpen

Ook in Antwerpen is de Imaginary-tentoonstelling ondertussen opgebroken om te verhuizen naar een nieuwe locatie. Wat de wedstrijd betreft, werd er een (voorlopig?) recordaantal van zo maar eventjes 251 geldige inzendingen ontvangen, waarvan er 83 de perfecte score behaalden! Hieruit werden de volgende winnaars geloot:

 • Wout Wijnants uit Deurne wint een geschenkbon ter waarde van €40.
 • De winnaar van het abonnement op New Scientist wenst anoniem te blijven.

Proficiat aan de winnaars!

Kunnen de bezoekers in Leuven het aantal inzendingen nog overschrijden? Go for it!

Zie ook:

Imagine… 3/14

Vier mee π-dag op 14 maart in Leuven! Elk jaar is 3/14 de International Day of Mathematics omdat π afgerond kan worden tot 3,14. We bieden jullie een boeiende wiskunde-avond met twee sprekers die gekend staan als uitstekende wetenschapscommunicators. Zij bieden inzicht in de wiskunde van complexe netwerken zoals ons brein of de sociale media, en in eeuwenoude vraagstukken over meetkunde en algebra.

Van 27 februari t.e.m. 26 maart 2023 kan je de reizende wiskundetentoonstelling IMAGINARY bezoeken in de Universiteitsbibliotheek van Leuven. De twee lezingen op 14 maart sluiten aan bij onderwerpen die in de tentoonstelling aan bod komen. Iedereen met interesse in wiskunde is welkom! Voorkennis is niet vereist!

Programma:

 • 18.30 u. Deuren
 • 19.00 u. Welkomstwoord
 • 19.15 u. Orde in de netwerkchaos door prof. Clara Stegehuis
 • 19.45 u. Abstracte kunst – moet wiskunde mooi zijn? door prof. Johannes Nicaise
 • 20.15 u. Voorzien einde

Meer info en tickets bestellen kan via deze link.